česko-anglicko překlad pro "bytosti"

CS

"bytosti" anglický překlad

volume_up
bytosti {ž mn. č.}
CS

bytosti {ženský rod množné číslo}

volume_up
bytosti
Můžeme si proto představit prostor možných změn zkušenosti těchto bytostí.
And we can therefore visualize a space of possible changes in the experience of these beings.
Jsem jen jednou lidskou bytostí ze šesti miliard lidských bytostí.
I am just one human being out of 6 billion human beings.
A samozřejmě, my lidské bytosti se v tomto rozdělení nacházíme ještě mnohem dál.
And of course, we human beings are way out on the end of the distribution like the crows.
bytosti (také: tvorové, zvířata)
Toto jsou dvě bytosti, které byly vytvořeny, abychom zachránili ohrožené druhy.
These are two creatures that were created in order to save endangered species.
Takže nyní jsme ve fázi, kdy vytváříme bytosti pro náš vlastní účel.
So, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
Jedná se však o lidské bytosti, naše bližní.
However, this is about our fellow human beings, our fellow creatures.

Příklady použití pro "bytosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle mohl by si pamatovat všechny potřeby všech bytostí, kterými je, byl a bude.
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
CzechToto jsou dvě bytosti, které byly vytvořeny, abychom zachránili ohrožené druhy.
These are two creatures that were created in order to save endangered species.
CzechPůlka mé bytosti patří hudbě, ale ta druhá - dostal jsem asi tu vůbec nejlepší štaci.
The music's half of me, but the other half -- I landed probably the best gig of all.
CzechA samozřejmě, my lidské bytosti se v tomto rozdělení nacházíme ještě mnohem dál.
And of course, we human beings are way out on the end of the distribution like the crows.
CzechPrávo na azyl je vzácné právo, protože je to přirozené právo lidské bytosti.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
CzechV těchto kulturách je s lidmi zacházeno odlišně a liší se i vnímání lidské bytosti.
In both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
CzechNení to lidstvo, občané či lidské bytosti, které by musely sloužit globalizaci.
It is not humankind, citizens or human beings who must be at the service of globalisation.
CzechJe Evropská unie připravena postavit se proti monetizaci živých bytostí?
Is the European Union determined to resist the monetisation of living things?
CzechJsem přesvědčen, že žádná osoba nemá právo vzít život jiné lidské bytosti.
I believe that no person has the right to take another human being's life.
CzechMy, kteří podporujeme rovnost všech lidských bytostí, nesmíme být nikdy umlčeni.
We who promote the equal value of all human beings must never allow ourselves to be silenced.
CzechTakže nyní jsme ve fázi, kdy vytváříme bytosti pro náš vlastní účel.
So, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
CzechZajímalo nás však také, jakou roli v tomto cvičení hrály lidské bytosti.
But we wondered what role the human being played in this learning exercise.
CzechTady jsou dvě miliardy dalších lidských bytostí, kteří žijí s méně jak dvěma dolary na den.
There are two billion fellow human beings who live on less than two dollars a day.
CzechLidské bytosti mají něco, o čem můžeme uvažovat jako o psychologickém imunitním systému.
Human beings have something that we might think of as a "psychological immune system."
CzechZávěrem jen stručně: jako lidské bytosti máme morální povinností jednat.
To conclude: in simple terms we have a moral obligation as human beings to take action.
CzechA vy zde zastupujete své země nebo politické strany, nebo zastupujete lidské bytosti?
So, do you represent your countries or political parties or do you represent the human being?
CzechMůžeme si proto představit prostor možných změn zkušenosti těchto bytostí.
And we can therefore visualize a space of possible changes in the experience of these beings.
CzechJe pravda, že hospodářský rozvoj napomohl milionům lidských bytostí dostat se z bídy.
It is true that economic development has helped to take millions of human beings out of poverty.
CzechPrvní je, že lidské bytosti půjdou jakkoli daleko, aby se spojily s ostatními.
The first is that human beings will go to any lengths necessary to find and connect with each other.
CzechSeusse - nejrůznější možné bytosti po celé ploše.
This looks like something out of a Dr. Seuss book -- just all manner of creatures all over this thing.