česko-anglicko překlad pro "bydlet v"

CS

"bydlet v" anglický překlad

CS

bydlet v {sloveso}

volume_up
Steve z Lucemburska se rozhodl, že bude pracovat ve Francii, ale zůstane bydlet v Lucembursku.
Steve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Sándor začal pracovat pro společnost se sídlem v České republice, ale nadále zůstal bydlet v Maďarsku.
Sándor started to work for a company based in the Czech Republic while continuing to live in Hungary.

Příklady použití pro "bydlet v" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSteve z Lucemburska se rozhodl, že bude pracovat ve Francii, ale zůstane bydlet v Lucembursku.
Steve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
CzechJako občan EU můžete bydlet a pracovat v kterékoli zemi Unie, aniž byste potřebovali pracovní povolení.
As an EU national, you can live and work in another EU country without needing a work permit.
CzechSándor začal pracovat pro společnost se sídlem v České republice, ale nadále zůstal bydlet v Maďarsku.
Sándor started to work for a company based in the Czech Republic while continuing to live in Hungary.
CzechPředstavte si, že polovina lidí, kteří chtěli bydlet v bytových domech, v nich bydlí, druhá polovina ne.
Imagine half the people who wanted to be in apartments already had them; the other half aren't there yet.
CzechA pokud si to přejí, mohou bydlet i v Arktidě.
They can also live in the Arctic if they wish.
CzechPřidáváme Jeffersonovskou agendu, a já pocházím z Charlottesville, kde jsem měl tu čest bydlet v domě, který navrhl Thomas Jefferson.
We're adding the Jeffersonian agenda, and I come from Charlottesville, where I've had the privilege of living in a house designed by Thomas Jefferson.

Podobné překlady pro "bydlet v" anglicky

bydlet sloveso
v předložka
vrtat v sloveso
English
doufat v sloveso
podíl v podstatné jméno
bydlet v chatrči sloveso
English
mít původ v sloveso
English
pokračovat v sloveso
pozadu v příslovce
English
propuknout v sloveso
přijatý v přídavné jméno
English
věřit v sloveso