česko-anglicko překlad pro "Burma"

CS

"Burma" anglický překlad

volume_up
Burma {vl. jm.}
EN
EN

"Burma" český překlad

volume_up
Burma {vl. jm.}
CS

Burma {vlastní jméno}

volume_up
1. "ženské křestní jméno"
Burma (také: Barma)
EN

Burma {vlastní jméno}

volume_up
Burma
volume_up
Barma {vl. jm.} (geogr.)
Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Barma - průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij
But in this context it is particularly appropriate, given that Burma is a member of ASEAN.
Ale v tomto kontextu je to zvláště vhodné vzhledem k tomu, že Barma je členem ASEAN.
Burma: continued detention of political prisoners (vote)
Barma: Přetrvávající zadržení politických vězňů (hlasování)
Burma
volume_up
Burma {vl. jm.} (ženské křestní jméno)

Synonyma (anglicky) pro "Burma":

Burma