česko-anglicko překlad pro "buržoazní"

CS

"buržoazní" anglický překlad

volume_up
buržoazní {příd. jm.}
CS

buržoazní {přídavné jméno}

volume_up
buržoazní (také: maloměšťácký)
ECB od počátku vystupuje jako buržoazní pomocník plutokracie a přesouvá břemeno krize na bedra pracujících.
The ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
Političtí představitelé kapitalistů a buržoazní vlády spolu zase sehráli frašku, aby zmanipulovali lidi.
Yet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
Tváří v tvář hrozící krizi Evropská unie a buržoazní vlády jejích členských států stupňují svůj útok proti pracující třídě a lidu.
Faced with the risk of crisis, the EU and the bourgeois governments of its Member States are intensifying their attack on the working class and the masses.

Příklady použití pro "buržoazní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechECB od počátku vystupuje jako buržoazní pomocník plutokracie a přesouvá břemeno krize na bedra pracujících.
The ECB has acted as the bourgeois assistant of the plutocracy in shifting the burden of the crisis on to the workers' shoulders.
CzechPolitičtí představitelé kapitalistů a buržoazní vlády spolu zase sehráli frašku, aby zmanipulovali lidi.
Yet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
CzechTváří v tvář hrozící krizi Evropská unie a buržoazní vlády jejích členských států stupňují svůj útok proti pracující třídě a lidu.
Faced with the risk of crisis, the EU and the bourgeois governments of its Member States are intensifying their attack on the working class and the masses.
CzechPodporuje všechna barbarská opatření namířená proti dělnické třídě a prostým lidem, která zavedly buržoazní vlády ve všech členských státech EU.
It supports all the barbaric measures against the working and grassroots classes applied by the bourgeois governments in all the Member States of the EU.
CzechCílem dělníků bojujících prostřednictvím dělnického hnutí je změnit politiku EU, která je namířena proti lidu, a svrhnout buržoazní vlády členských států.
The workers' struggle through the labour movement aims to overturn the anti-popular policy of the EU and the bourgeois governments of the Member States.
CzechPrvní maďarská železnice předběhla o dva roky Velkou francouzskou buržoazní revoluci, která vypukla v roce 1848, a za oběma událostmi stáli více méně stejní lidé.
Hungary's first railway line preceded the French bourgeois revolution of 1848 by two years, and more or less the same people were behind both events.
CzechPodle prosazovaného ideologického terorismu buržoazní třídy je jedinou možnou cestou zmasakrovat pracující, aby ziskovost kapitálu zůstala nedotčená.
The ideological terrorism of the bourgeois class being promoted is that the only way out is to slaughter the workers so as to keep the profitability of capital intact.
CzechPane předsedající, tyto zprávy jsou proti zájmům řadových občanů úplně stejně jako monopolní skupiny v Evropské unii a buržoazní vlády, které jim slouží.
Mr President, these reports are along the same anti-grassroots lines as the strategic plans of the monopoly groups in the European Union and of the bourgeois governments that serve them.