česko-anglicko překlad pro "bujet"

CS

"bujet" anglický překlad

Příklady použití pro "bujet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStruktura správy nesmí zbytečně bujet a působit tak zbytečné zatížení.
The administrative structure must not be allowed to grow unnecessarily, with all the burdens that implies.
CzechŽeny se nakonec stanou rukojmími tohoto textu, jejž jsme nechali bujet všemi směry, a ten se obrátí proti nim.
Ultimately, women are going to find themselves trapped by a text that is being allowed to drift on all points and which will backfire on them.