česko-anglicko překlad pro "bujení"

CS

"bujení" anglický překlad

CS

bujení {střední rod}

volume_up
bujení (také: šíření)
volume_up
proliferation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bujení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV Evropě nedocházelo k bujení veřejných výdajů: bylo tomu přesně naopak.
There was no explosion of public expenditure in Europe: quite the contrary.
CzechJsou vystaveni vyššímu riziku infekce a zhoubného bujení.
They have an increased risk of infection, an increased risk of malignancy.
CzechVznik cév zásobujících nádor živinami je utlumen, a tím je zmírněno i rakovinné bujení.
The formation of blood vessels on tumours is inhibited. As a result, the supply of the cancer cells with nutrients is inhibited.
CzechVážený pane předsedající, odůvodnění Q se týká populace řas, jejichž bujení představuje určité riziko pro Finsko, Švédsko a Německo.
Mr President, recital Q concerns the algae population, whose blooming poses a particular risk to Finland, Sweden and Germany.