česko-anglicko překlad pro "bující"

CS

"bující" anglický překlad

volume_up
bující {příd. jm.}
CS

bující {přídavné jméno}

volume_up
bující (také: prosperující)
bující (také: proliferační)

Příklady použití pro "bující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBující rozsáhlá korupce, pašování zbraní a drog vnáší do regionu neklid.
The rampant, widespread corruption and the smuggling of weapons and drugs sow unrest in the region.
CzechJe nepřípustné, aby uplatnění práva na shromažďování a na protest v zemi s bující korupcí bylo nazýváno pučem.
It is inadmissible that exercising the right to rally and to protest in a country plagued by corruption be described as a coup d'état.
CzechBující korupce afghánské vlády znamená, že provincie ztrácejí trpělivost s kábulskou vládou prezidenta Karzaího.
The rampant corruption of the Afghan Government means that provinces are losing patience with President Karzai's Government in Kabul.
CzechMusíme se soustředit na účinnou ochranu menšin a na zlepšení hospodářské situace a boj proti bující korupci a organizovanému zločinu.
We need to concentrate on the effective protection of minorities and on improving the economic situation and combating the widespread corruption and organised crime.