česko-anglicko překlad pro "Buenos Aires"

CS

"Buenos Aires" anglický překlad

EN

"Buenos Aires" český překlad

CS

Buenos Aires {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl.m. - Argentina", geografie
Buenos Aires
První setkání s unií Mercosur se konalo minulý týden v Buenos Aires.
The first meeting with Mercosur took place last week in Buenos Aires.
Protože - nejedná se o dolar, je to peso v Buenos Aires.
. ~~~ It's actually the peso in Buenos Aires.
V Buenos Aires se koná čtvrtá konference stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.
The fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
EN

Buenos Aires {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Buenos Aires
volume_up
Buenos Aires {vl. jm.} (hl.m. - Argentina)
The first meeting with Mercosur took place last week in Buenos Aires.
První setkání s unií Mercosur se konalo minulý týden v Buenos Aires.
. ~~~ It's actually the peso in Buenos Aires.
Protože - nejedná se o dolar, je to peso v Buenos Aires.
The fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
V Buenos Aires se koná čtvrtá konference stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Příklady použití pro "Buenos Aires" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrvní setkání s unií Mercosur se konalo minulý týden v Buenos Aires.
The first meeting with Mercosur took place last week in Buenos Aires.
CzechProtože - nejedná se o dolar, je to peso v Buenos Aires.
Because actually it's not the dollar. ~~~ It's actually the peso in Buenos Aires.
CzechV Buenos Aires se koná čtvrtá konference stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.
The fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
CzechRád bych se pana komisaře zeptal, jestli minulý týden během prvního kola jednání v Buenos Aires tento problém nadnesl.
I should like to ask the Commissioner if he raised this issue last week during the first round of negotiations in Buenos Aires.
CzechVelmi chytří pouliční prodavači v Buenos Aires se rozhodli praktikovat cenovou diskriminaci ke škodě kteréhokoliv cizineckého turisty.
Very clever Buenos Aires street vendors decided to practice price discrimination to the detriment of any passing gringo tourists.
CzechMinulý týden v Buenos Aires jsme toto téma otevřeli při dvoustranném jednání s příslušnými argentinskými orgány, v tisku a v rámci prvního kola jednání EU-unie Mercosur.
Last week in Buenos Aires we raised this topic bilaterally with the relevant Argentinean authorities, in the press and in the context of the EU-Mercosur first round of negotiations.
CzechDelegace EU v Buenos Aires podala formální demarši a proběhlo několik schůzek s velvyslanectvím Argentiny a jejím velvyslancem v Bruselu, kde jsme vyslovili své silné znepokojení.
A formal démarche was launched by the EU delegation in Buenos Aires and several meetings were held with the mission of Argentina and its Ambassador in Brussels to express our strongest concerns.

Synonyma (anglicky) pro "Buenos Aires":

Buenos Aires