česko-anglicko překlad pro "budova"

CS

"budova" anglický překlad

CS

budova {ženský rod}

volume_up
Není pro to žádný důvod: v Bruselu je dostačující budova Parlamentu.
There is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
Tato budova je vhodné místo pro EIT a Evropskou výzkumnou radu.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
Teď, kdybych byl ptákem, tak budova nalevo je závazek.
Now if I was a bird, the building on my left is a liability.
volume_up
structure {podstatné jméno}
budova
volume_up
edifice {podstatné jméno}

Příklady použití pro "budova" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNení pro to žádný důvod: v Bruselu je dostačující budova Parlamentu.
There is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
CzechTato budova je vhodné místo pro EIT a Evropskou výzkumnou radu.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
CzechSamotná budova tržnice Grossmarkthalle má střechu o ploše zhruba 10 000 m2.
The Grossmarkthalle itself has a roof area of around 10,000 sqm.
CzechBudova, ve které jsme se to odpoledne nacházeli, byla předtím uzavřená a nyní byla nově otevřena.
The building where we were that afternoon had been closed and was now open.
CzechPo rozsáhlé rekonstrukci se tato budova staré tržnice přemění ve veřejné prostory ECB.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
CzechTady je budova pro The Gap, kde původní louky ze San Bruna v Kalifornii jsou na střeše.
Here's a building for The Gap, where the ancient grasses of San Bruno, California, are on the roof.
CzechKdyž jsou základy špatné, je zde riziko, že budova nebude pevná a mohla by se zříti.
When the foundations are bad, there is a risk that the building might not be sound and could collapse.
CzechA za nimi, budova Seagram Building se později stala ikonou současného světelného designu.
And behind them, you see that Seagram Building that later turned into an icon of modern lighting design.
CzechMožná to není největší bambusová budova na světě, ale hodně lidí věří, že je nejkrásnější.
It may not be the biggest bamboo building in the world, but many people believe that it's the most beautiful.
CzechTeď, kdybych byl ptákem, tak budova nalevo je závazek.
Now if I was a bird, the building on my left is a liability.
CzechA tady je bambusová budova, tak jako všechny ostatní.
And here is a bamboo building -- all of them are bamboo.
CzechPo téměř dvou letech slibů, že renovace budou zahájeny okamžitě, nebyla ještě renovována ani jediná budova.
After almost two years of promises that renovation will start imminently, not one building has been renovated.
CzechŽádná jiná budova však v době svého vzniku nepředstavovala větší symbol frankfurtského rozvoje než tržnice Grossmarkthalle.
However, no other building was more symbolic of Frankfurt’s evolution than the Grossmarkthalle.
CzechMísto: budova Eurotower (viz mapa a popis cesty).
Location: the Eurotower (see map and road directions)
CzechNevíme, zda byla celá budova zkontrolována.
We do not know whether the whole building has been checked.
CzechBudova Parlamentu pohltí 200 000 tun CO2 ročně.
This House consumes 200 000 tonnes of CO2 each year.
CzechDostanete - toto je budova v Hyderabadu v Indii.
You get -- this is a building in Hyderabad, India.
CzechSeverní budova bude mít 45 podlaží, jižní 43.
The north tower has 45 floors, the south tower 43.
CzechZákladní kámen byl pak zapečetěn a přemístěn na staveniště, kde vyroste dvojitá výšková administrativní budova.
The foundation stone was then sealed and moved into the excavation pit where the double-office tower is to be built.
CzechVšechny děti ze Zaragozy přišly k té budově, protože způsob, jakým se teď budova chovala, byl trošku jiný.
All the kids from Zaragoza came to the building, because the way of engaging with the building became something different.