česko-anglicko překlad pro "budete"

CS

"budete" anglický překlad

EN
CS

budete {sloveso}

volume_up
budete (také: bude, budeš, budou)
volume_up
will {sl.} (future tense)
Budete strážcem ratifikace, budete mít celý proces v rukou.
You will be the watchman, you will have the entire procedure in your hands.
Řekněte nám to a budete mít naši podporu, budete-li s námi jednat transparentně a otevřeně.
Tell us, and you will find support from us if you are transparent and open with us.
Doufám, že budete brát náš návrh vážně a budete se jím skutečně zabývat.
I hope that you will take our proposals seriously and will actually take them on board.
budete (také: budeš)
Ke komunikaci mezi počítačem a zařízením Extender budete potřebovat domácí síť.
You'll need a home network for your computer to communicate with an Extender.
Pokud chcete změnit hesla pro jiné uživatelské účty, budete potřebovat účet správce.
To change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
Většinu nastavení, která budete chtít změnit, najdete v aplikaci Nastavení počítače.
Most of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.

Příklady použití pro "budete" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž budete později chtít fotografie najít, můžete hledat příslušný název značky.
Then when you're looking for the photos later, you can search for the tag name.
CzechZavázal jste se, že budou prováděna transparentně a že budete jednat vstřícně.
You have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
CzechDoufám, že vy, mí kolegové, budete pro tuto právní úpravu ve čtvrtek hlasovat.
I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday.
CzechV souvislosti s touto činností rozhodně budete mít podporu Evropského parlamentu.
You will definitely have the support of the European Parliament for this work.
CzechPane ministře Vondro, slíbil jste, že budete tento Parlament stále plně informovat.
Minister Vondra, you promised that you would keep this Parliament fully briefed.
CzechKdyž budete nejrychlejší ze všech dnešních testovaných, dostanete 20 dolarů."
If you're the fastest of everyone we're testing here today, you get 20 dollars."
CzechKe komunikaci mezi počítačem a zařízením Extender budete potřebovat domácí síť.
You'll need a home network for your computer to communicate with an Extender.
CzechKdyž klepnete na šipku vedle tlačítka Zobrazení, budete mít ještě více možností.
If you click the arrow next to the Views button, you have even more choices.
CzechJestliže problémy přetrvávají, budete muset odpovědět na bezpečnostní otázku.
If you continue to have problems, you'll need to answer your security question.
CzechBudete tvrdit, že aby se oživilo hospodářství, musíme tato opatření přijmout.
You will argue that we must take these measures to enable the economy to recover.
CzechOtázka, na kterou se budete ptát, ovlivní významně odpověď, kterou dostanete.
The question that you will ask will determine much of the answer that you get.
CzechBez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, oblíbené weby budete mít vždy po ruce.
Whichever you choose, your favorite sites will be right at your fingertips.
Czechbudete příště chtít přidat písničku do seznamu stop, zobrazí se vám odkaz.
The next time you want to add a song to the playlist, you’ll see a link to add it.
CzechKe stažení aktualizací pro instalaci budete potřebovat připojení k Internetu.
Щоб отримати оновлення для інсталяції, потрібно мати підключення до Інтернету.
CzechPokud máte více počítačů, budete možná chtít vyzkoušet funkci Domácí skupina.
Якщо ви маєте кілька комп'ютерів, варто скористатися можливостями домашньої групи.
CzechTeď si budete myslet, že "Americký Ideál" by mohl představovat měření amerikanizace.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
Czechbudete ho muset ve svém Windows Phone nastavit jako samostatný e-mailový účet.
account, you’ll need to set it up as a separate email account on your Windows Phone.
CzechPokud chcete změnit hesla pro jiné uživatelské účty, budete potřebovat účet správce.
To change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
CzechPokud instalujete zařízení USB 3.0, budete pro ně mít pravděpodobně modrý kabel.
If you're installing a USB 3.0 device, you might have a blue cable for it.
CzechZa prvé, kdy budete mít další příležitost hovořit s Čínou o těchto záležitostech?
Firstly, when will you next have the opportunity to discuss these matters with China?