česko-anglicko překlad pro "budíček"

CS

"budíček" anglický překlad

EN
CS

budíček {mužský rod }

volume_up
budíček (také: alarm, neklid, poplach, strach, znepokojení, úzkost)
volume_up
alarm {podstatné jméno}

Příklady použití pro "budíček" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to doopravdy hrozné a pro nás, privilegované Evropany, by to měl být budíček.
Indeed, they are horrific and, for us as privileged Europeans, they should be a wake-up call.
CzechSoučasné aktivity poslouží členským státům přinejmenším jako budíček.
The current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.
CzechJedním z důvodů je, že masivní kolísání cen potravin, jehož jsme v současnosti svědky, nakonec zafungovalo jako budíček pro politiky v celé Evropě.
One of the reasons is that the massive volatility that we are witnessing today in food prices has at long last acted as a wake-up call to politicians across Europe.
CzechMůžeme jen doufat, že bílá kniha o sportu zapůsobí jako budíček a otočí trend pro všechny, aby se vynahradil přílišný nedostatek citlivosti a příliš mnoho hříchů opomenutí.
We can only hope that the White Paper on Sport will act as a wake-up call and reverse the trend once and for all, so as to make up for an excessive lack of sensitivity and too many sins of omission.