česko-anglicko překlad pro "bubliny"

CS

"bubliny" anglický překlad

volume_up
bubliny {ž mn. č.}
EN
CS

bubliny {ženský rod množné číslo}

volume_up
bubliny
Bubliny, ne moje bubliny, ale finanční bubliny.
The bubbles, not my bubbles, but the financial bubbles.
Bubliny znázorňují popularitu podle počtu hledání na Googlu.
And the bubbles correspond to popularity as regards to Google hits.
A ty bubliny se stále pohybují sem nahoru, a takhle svět vypadá dnes.
And the bubbles keep moving up there, and this is what the world looks like today.

Příklady použití pro "bubliny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNepodobala se asijské krizi ani prasknutí internetové bubliny na počátku 21. století.
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
CzechNo a já si v uprostřed prasklé dotcom bubliny uvědomil, že moje role je šířit Abe Maslowa.
So I realized in that dotcom crash that my role in life was to channel Abe Maslow.
CzechA ty bubliny se stále pohybují sem nahoru, a takhle svět vypadá dnes.
And the bubbles keep moving up there, and this is what the world looks like today.
CzechVyjádřili jsme proto naše obavy, že hledíme do nové finanční bubliny.
We therefore raised our concerns as if looking into a new financial bubble.
CzechNěkdy náhled překrývají textové bubliny zobrazující relevantní části stránky.
Then hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.
CzechPeníze z našeho hospodářství byly darovány těm, kteří jsou odpovědní za vznik finanční bubliny.
The money in our economy has been gifted to those responsible for the financial bubble.
CzechTo je to co budeme dělat, budeme budovat bubliny nebo plošiny.
So that's what we'll do: we'll build bubbles or something, or platforms.
CzechChceme jim říct tohle: vyjděte ze své bubliny a zkuste se vcítit do lidí.
We wish to tell them this: come out of your bubble and try to put yourself in other people's position.
CzechBubliny znázorňují popularitu podle počtu hledání na Googlu.
And the bubbles correspond to popularity as regards to Google hits.
CzechTaké vidíte v Portugalsku podobné bubliny týkající se nemovitostí, jaké byly zaznamenány v Irsku?
Are you also seeing similar property bubbles in Portugal to those that were recorded in Ireland?
CzechPrávě toto řešení - jednoduchý přístup k úvěrům - je první a zásadní příčinou spekulační bubliny.
It was this solution - easy access to credit - that caused the speculative bubble in the first place.
CzechBubliny, ne moje bubliny, ale finanční bubliny.
The bubbles, not my bubbles, but the financial bubbles.
Czech. - "Spekulanti možná nezpůsobí škodu, zůstanou-li jako mýdlové bubliny na povrchu ustáleného chodu podniku.
'Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise.
CzechObjevili bychom bubliny na trhu s nemovitostmi.
We would have discovered the property bubbles.
CzechVelikost bubliny zde představuje populaci.
The size of the bubble here is the population.
CzechAle když to rozdělím na bubliny zemí - velikost bublin je zde populace - pak vidíte, že Sierra Leone a Mauricius jsou na tom zcela jinak.
Then you see Sierra Leone and Mauritius, completely different.
CzechTyto bubliny v programu Gapminder ukazují, jak byl virus po světě rozšířen v roce 1983, nebo jaké rozšíření odhadujeme.
These Gapminder bubbles show you how the spread of the virus was in 1983 in the world, or how we estimate that it was.
CzechTakže si myslím, že velmi lákavou analogií vzestupu a pádu internetové bubliny, kterou jsme si právě prošli, je zlatá horečka.
And so I think the tempting analogy for the boom-bust that we just went through with the Internet is a gold rush.
CzechVelikost bubliny je počet obyvatel.
And the size of the bubble is the population.
CzechTady mám na obrazovce bubliny zemí.
Here I have on the screen my country bubbles.