česko-anglicko překlad pro "bublina"

CS

"bublina" anglický překlad

CS

bublina {ženský rod}

volume_up
bublina (také: bublinka)
volume_up
bubble {podstatné jméno}
Tentokrát však bude "finanční bublina" podstatně větší.
This time, however, the 'finance bubble' will be significantly bigger.
Zavedení této daně pouze v Evropě by pomohlo k tomu, aby tato bublina splaskla.
Implementing this tax solely in Europe would help deflate the bubble.
To nebyl nový jev; bublina skutečně nabrala ohromných rozměrů.
These were not new phenomena; the bubble had indeed grown very large.
bublina (také: balon, balonek, baňka)
volume_up
balloon {podstatné jméno}
Toto byla politická a ne tržní rozhodnutí a nafouknutá bublina nyní začíná splaskávat.
That was a political decision and not a market one, and the air that was puffed into the balloon is now rushing out.

Příklady použití pro "bublina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo znamená, že je to jen nafouklá bublina obalená spoustou hezkých slov a přání.
This means it is just a lot of hot air surrounded by a lot of nice words and wishes.
CzechUkázalo se, že bublina je přesně tím, co po celou dobu mnoho lidí tvrdilo.
This bubble has now turned out to be exactly what many people said it was all along.
CzechVytvořili jsme software, který data zobrazuje takto: každá bublina představuje jednu zemi.
We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
CzechZavedení této daně pouze v Evropě by pomohlo k tomu, aby tato bublina splaskla.
Implementing this tax solely in Europe would help deflate the bubble.
CzechA najednou tu bylo Netscape a Yahoo a celá ta internetová bublina.
And suddenly we had Netscape, and we had Yahoo and we had, indeed, the entire dotcom bubble.
CzechTo nebyl nový jev; bublina skutečně nabrala ohromných rozměrů.
These were not new phenomena; the bubble had indeed grown very large.
CzechKaždá bublina je jedna země. ~~~ Barva reprezentuje světadíl.
Each bubble is a country -- the color, you can see, a continent.
CzechTentokrát však bude "finanční bublina" podstatně větší.
This time, however, the 'finance bubble' will be significantly bigger.
CzechBublina spekulací nepraskne: i když pro nynějšek krátkodobý prodej akcií zakážeme, vrátí se zpět.
The speculation bubble will not burst: even if we ban short sales for the time being, they will be back.
CzechToto byla politická a ne tržní rozhodnutí a nafouknutá bublina nyní začíná splaskávat.
That was a political decision and not a market one, and the air that was puffed into the balloon is now rushing out.
CzechVidíte, jak Čína je ta velká červená bublina, ta modrá tamhle je Indie.
You can see how China is the red, big bubble.
CzechA vaše informační bublina je váš osobní, jedinečný informační vesmír, ve kterém žijete když jste online.
And your filter bubble is your own personal, unique universe of information that you live in online.
CzechMůžeme říct: "Takže, jak rychle ta bublina splaskla?"
We can say, "Well how fast does the bubble burst?"
Czech(Smích) A stejně tak splaskla i ta bublina.
(Laughter) And just like that, the bubble burst.
CzechA udělám to přenesením těchto bublin zpět do Gapminder grafu zde, kde můžete vidět, že každá bublina je stát.
And I will do that by bringing these bubbles back to a Gapminder graph here, where you can see each bubble is a country.
CzechIndie je ta velká bublina uprostřed.
CzechBanky po mnoho let vydělávaly peníze jen tak z ničeho na základě neprůhledných struktur a v roce 2008 tato jejich vzduchová bublina praskla.
For many years, the banks made money out of thin air using opaque structures and, in 2008, this bubble burst.
CzechNová bublina nahradí tu starou.
CzechTo je "tečka com" bublina.
CzechKaždá bublina je země.