česko-anglicko překlad pro "buňka"

CS

"buňka" anglický překlad

EN
CS

buňka {ženský rod}

volume_up
volume_up
cell {podstatné jméno}
Průdušnicová buňka už ví, že je průdušnicová buňka.
A windpipe cell already knows it's a windpipe cell.
Tečka je viditelná pokaždé, kdy buňka vyšle elektrický impulz.
The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.
Když buňka cítí, že je připravena, roztrhne chromozom.
When the cell feels it's ready to go, it rips apart the chromosome.

Příklady použití pro "buňka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle za každých sedm let, nezůstane ani jedna buňka ve Vašem těle stejná, jako sedm let nazpět.
But at the end of seven years, not one cell in your body remains from what was there seven years ago.
CzechTečka je viditelná pokaždé, kdy buňka vyšle elektrický impulz.
The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.
CzechNebo spíš buňka, buňka v openspacu, kde je hodně prostoru.
Or rather a cubicle, an open-space cubicle, with a lot of space.
CzechKdyž buňka cítí, že je připravena, roztrhne chromozom.
When the cell feels it's ready to go, it rips apart the chromosome.
CzechV této simulaci, každá černá tečka je jedna nervová buňka.
In this simulation, each black dot is one nerve cell.
CzechKaždá buňka Vašeho těla je v určitém okamžiku nahrazena.
But every cell in your body is replaced at some point.
CzechPrůdušnicová buňka už ví, že je průdušnicová buňka.
A windpipe cell already knows it's a windpipe cell.
CzechA vskutku, nejmenší jednotkou hmoty, která se může nezávisle vyvíjet je, vskutku, samotná buňka -- bakterie.
And in fact, the smallest unit of matter that can evolve independently is, in fact, a single cell -- a bacteria.
CzechA buňka je pro nás očividně fascinující věc.
And the cell is obviously for us a fascinating thing.
CzechTakto vypadá živá buňka v mikroskopu.
This is the way a living cell looks down a light microscope.
CzechNo a váš srdeční stimulátor není jediná buňka.
CzechJe to rovněž sledovací systém, který pozná, kdy je buňka připravena, kdy jsou chromozomy ve správné pozici.
It's also an attention sensing system. ~~~ It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
CzechSomatická buňka, tělní buňka, byla odebrána z jeho těla, uložena do vajíčka krávy aby pak kráva mohla porodit guára.
A somatic cell, a body cell, was taken from its body, gestated in the ovum of a cow, and then that cow gave birth to a guar.
CzechKaždá nervová buňka se správnou genetickou úpravou samovolně vyprodukuje přijímač, který nám dovolí ovládat její funkce.
So each nerve cell with the right genetic makeup will spontaneously produce a receiver that allows us to control its function.
CzechA pak se buňka oddělí uprostřed.
CzechNeuvěřitelná skutečnost je, že ve správném prostředí se správnými živinami rakovinná buňka může růst do nekonečna.
An amazing fact is that, given the right environment and the right nutrients, a cancer cell has the potential to go on growing forever.
CzechNa této kresbě, tato namodrale bílá buňka v horním levém rohu nereaguje na světlo, protože postrádá světlem aktivované póry.
So in this cartoon, the bluish white cell in the upper-left corner does not respond to light because it lacks the light-activated pore.
CzechAle co dělá buňka?
CzechJe tomu tak, přestože každá buňka v našem těle obsahuje stejnou sadu genů, různé kombinace genů se zapnou či vypnou v různých buňkách.
This is because, although each cell in our bodies contains the same set of genes, different mixes of genes get turned on and off in different cells.
CzechNejvětšími nebezpečími jsou podle mého názoru tato : hrozba rozdělení na sever a jih, aktivní buňka Al-Káidy a nebezpečí selhání státu.
This is where there is, in my opinion, the greatest danger: the risk of a split between north and south, an active al-Qaeda cell and the danger of a failed state.