česko-anglicko překlad pro "brutální"

CS

"brutální" anglický překlad

volume_up
brutální {příd. jm.}
volume_up
brutální {příd. jm. m.}
CS

brutální {přídavné jméno}

volume_up
brutální (také: surový)
volume_up
brutal {příd. jm.}
Moskva je zodpovědná za rozhodnutí spustit brutální a nepřiměřenou odpověď.
Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Musíme zvrhnout nedemokratické a brutální jednání barmské vojenské vlády.
We must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
Evropská unie bez prodlení tyto brutální, šokující události rázně odsoudila.
The European Union immediately and forcefully condemned these brutal and shocking events.
brutální (také: tupý, zvířecí)
V ten moment budeme opět romantizovat budoucnost místo brutální nepříjemné minulosti.
At that point, we'll start romanticizing the future again, instead of the nasty, brutish past.
brutální (také: protivný, surový)
brutální (také: krvelačný)
brutální (také: divoký, krutý)
volume_up
ferine {příd. jm.}

Příklady použití pro "brutální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMoskva je zodpovědná za rozhodnutí spustit brutální a nepřiměřenou odpověď.
Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
CzechVšichni bychom byli raději, kdyby žil a nestal se obětí brutální vraždy.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
CzechK jeho nelegitimní, brutální a nebezpečné vládě je třeba přistupovat rázně.
Its illegitimate, brutal and dangerous government must be dealt with firmly.
CzechÚtok byl tak brutální, že mladá žena utrpěla těžká vnitřní zranění s trvalými následky.
The attack was so brutal that this young woman sustained permanent internal injures.
CzechEvropská unie bez prodlení tyto brutální, šokující události rázně odsoudila.
The European Union immediately and forcefully condemned these brutal and shocking events.
CzechMusíme zvrhnout nedemokratické a brutální jednání barmské vojenské vlády.
We must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
CzechA pak 28. června 1991 přišel brutální útok Jugoslávské lidové armády.
Then on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
CzechNa brutální činy, které se odehrály v Guineji, nemůžeme nereagovat.
We cannot fail to react to the brutal action which has been seen in Guinea.
CzechV ten moment budeme opět romantizovat budoucnost místo brutální nepříjemné minulosti.
At that point, we'll start romanticizing the future again, instead of the nasty, brutish past.
CzechOn sám odporný a brutální režim prezidenta Roberta Mugabeho kritizuje už dlouhou dobu.
He has a long history of criticising the odious and brutal regime of President Robert Mugabe.
CzechPodnikli jsme brutální akci ve prospěch jednoho tábora proti druhému táboru.
We took brutal action in favour of one camp and against another.
CzechI my co nejdůrazněji odsuzujeme brutální zacházení s protestujícími.
We, too, condemn in the strongest possible terms the brutal mistreatment of demonstrators.
CzechV místní komunitě jsou lidé, kteří mají informace o brutální vraždě strážníka Kerra.
There are people in the local community who have information about Constable Kerr's brutal murder.
CzechLoďařští dělníci z Gdaňsku bojovali za solidaritu, ne za brutální zničení konkurence.
The Gdańsk shipworkers fought for solidarity, which does not involve the brutal elimination of competitors.
CzechTento brutální útok, jehož motivem nebylo loupežné přepadení, zaslouží co nejdůraznější odsouzení.
This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
CzechRádi bychom odsoudili nepřípustný zákaz a brutální potlačování ze strany turecké vlády.
We wish to condemn the unacceptable prohibition and brutal suppression at the hands of the Turkish Government.
CzechVšichni nám říkají, že včerejší brutální vojenský zásah měl sloužit k neutralizaci těžkých zbraní.
Everyone tells us that the brutal military intervention yesterday was a means of neutralising heavy arms.
CzechBrutální represe jsou nepřijatelné a musí být zastaveny.
Brutal repression is unacceptable and must be stopped.
CzechMetody byly stejně brutální: upalování zaživa, rozřezávání těhotných žen, stínání dětí sekyrami.
The methods were equally savage: burning alive, cutting open pregnant women's stomachs, beheading children with axes.
CzechBrutální zvěrstva, jež se nadále odehrávají v Demokratické republice Kongo, slovy nelze popsat.
There are no words to describe the violent atrocities that continue to take place in the Democratic Republic of Congo.