česko-anglicko překlad pro "brožury"

CS

"brožury" anglický překlad

volume_up
brožury {ž mn. č.}
CS

brožury {ženský rod množné číslo}

volume_up
brožury
Zákaz reklamy se však vztahuje i na tyto časopisy a brožury.
However, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
Existuje reálné nebezpečí, že brožury a knihy zůstanou ležet v kancelářích, kde je nikdo nebude číst.
There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.
Pro mě aktivní dialog neznamená lesklé brožury a skutečně si myslím, že Komise v této oblasti neuspěla.
For me, active dialogue does not mean glossy brochures, and I do believe that the Commission has failed in this area.
brožury (také: letáky)
brožury (také: příručky)
Knihy v litevštině je těžké najít dokonce i tady v Parlamentu v kanceláři pro návštěvníky, protože brožury jsou tu k dispozici jen v hlavních jazycích.
It is difficult to find books in Lithuanian even here in the Parliament office for visitors, because the booklets are only available in the main languages.
brožury (také: knížečky)

Příklady použití pro "brožury" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZákaz reklamy se však vztahuje i na tyto časopisy a brožury.
However, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
CzechExistuje reálné nebezpečí, že brožury a knihy zůstanou ležet v kancelářích, kde je nikdo nebude číst.
There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.
CzechPro mě aktivní dialog neznamená lesklé brožury a skutečně si myslím, že Komise v této oblasti neuspěla.
For me, active dialogue does not mean glossy brochures, and I do believe that the Commission has failed in this area.
CzechInterinstitucionální úřad, který vydává dokumenty, brožury a knihy vytvořené orgány, agenturami a jinými subjekty EU
The inter-institutional office tasked with publishing documents, brochures and books created by the EU institutions, agencies and other bodies
CzechKnihy v litevštině je těžké najít dokonce i tady v Parlamentu v kanceláři pro návštěvníky, protože brožury jsou tu k dispozici jen v hlavních jazycích.
It is difficult to find books in Lithuanian even here in the Parliament office for visitors, because the booklets are only available in the main languages.
CzechZpráva dále požaduje vytvoření jednoduché a srozumitelné informační brožury, která by řidiče nákladních vozidel informovala o rizicích, jež jim v případě porušení hrozí.
The report also calls for the creation of a simple and accessible information brochure to inform lorry drivers of the risks they run should there be an infringement.