česko-anglicko překlad pro "Brice"

CS

"Brice" anglický překlad

volume_up
Brice {vl. jm.}
EN
EN

"Brice" český překlad

volume_up
Brice {vl. jm.}
CS
CS

Brice {vlastní jméno}

volume_up
Brice
Brice Hortefeux byl v červnu 2009 zvolen poslancem Evropského parlamentu.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament in June 2009.
Brice Hortefeux byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament.
Rád bych poblahopřál Brice Hortefeuxovi k vynikající práci na evropském paktu o přistěhovalectví.
I would like to congratulate Brice Hortefeux on his excellent work on the European immigration pact.
EN

Brice {vlastní jméno}

volume_up
Brice
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament in June 2009.
Brice Hortefeux byl v červnu 2009 zvolen poslancem Evropského parlamentu.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament.
Brice Hortefeux byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.
I would like to congratulate Brice Hortefeux on his excellent work on the European immigration pact.
Rád bych poblahopřál Brice Hortefeuxovi k vynikající práci na evropském paktu o přistěhovalectví.

Příklady použití pro "Brice" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBrice Hortefeux byl v červnu 2009 zvolen poslancem Evropského parlamentu.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament in June 2009.
CzechBrice Hortefeux byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.
Brice Hortefeux was elected as a Member of the European Parliament.
CzechRád bych poblahopřál Brice Hortefeuxovi k vynikající práci na evropském paktu o přistěhovalectví.
I would like to congratulate Brice Hortefeux on his excellent work on the European immigration pact.
CzechBrice Hortefeux, jenž byl zvolen poslancem, byl francouzskými orgány legitimně navržen, aby zasedal v této sněmovně.
Having been elected, Brice Hortefeux was legitimately put forward by the French authorities to sit in this Chamber.
CzechTo, co navrhnul Brice Hortefeux a co schválili všichni ministři a o čem by se mělo diskutovat na Výboru stálých zástupců a v Evropské radě, považuji za prioritu.
What Brice Hortefeux suggested, which was approved by all ministers and should be discussed by the Permanent Representatives Committee and by the European Council, seems to me a priority.