česko-anglicko překlad pro "Brenda"

CS

"Brenda" anglický překlad

EN
EN

"Brenda" český překlad

CS
CS

Brenda {vlastní jméno}

volume_up
Brenda
Brenda Palms-Farber byla najmuta, aby pomohla bývalým vězňům znovu se zapojit do společnosti a aby je držela zpět od cesty do vězení.
Brenda Palms-Farber was hired to help ex-convicts reenter society and keep them from going back into prison.
Brenda Laurel: Chci vám ukázat, opravdu rychle, jenom minutku Rockettino obtížné rozhodnutí, které dostalo zlato před dvěma dny.
Brenda Laurel: I want to show you, real quickly, just a minute of "Rockett's Tricky Decision," which went gold two days ago.
Ale Brenda se nezajímají tyto věci, promyslela tuto svou výzvu a přišla s né tak jasným řešením: vytvořila byznys, který produkuje krémy z medu.
But Brenda, not being phased by stuff like that, took a look at her challenge and came up with a not-so-obvious solution: create a business that produces skin care products from honey.
EN

Brenda {vlastní jméno}

volume_up
Brenda
Brenda Palms-Farber was hired to help ex-convicts reenter society and keep them from going back into prison.
Brenda Palms-Farber byla najmuta, aby pomohla bývalým vězňům znovu se zapojit do společnosti a aby je držela zpět od cesty do vězení.
Brenda Laurel: I want to show you, real quickly, just a minute of "Rockett's Tricky Decision," which went gold two days ago.
Brenda Laurel: Chci vám ukázat, opravdu rychle, jenom minutku Rockettino obtížné rozhodnutí, které dostalo zlato před dvěma dny.
But Brenda, not being phased by stuff like that, took a look at her challenge and came up with a not-so-obvious solution: create a business that produces skin care products from honey.
Ale Brenda se nezajímají tyto věci, promyslela tuto svou výzvu a přišla s né tak jasným řešením: vytvořila byznys, který produkuje krémy z medu.

Příklady použití pro "Brenda" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBrenda Palms-Farber byla najmuta, aby pomohla bývalým vězňům znovu se zapojit do společnosti a aby je držela zpět od cesty do vězení.
Brenda Palms-Farber was hired to help ex-convicts reenter society and keep them from going back into prison.
CzechBrenda Laurel: Chci vám ukázat, opravdu rychle, jenom minutku Rockettino obtížné rozhodnutí, které dostalo zlato před dvěma dny.
Brenda Laurel: I want to show you, real quickly, just a minute of "Rockett's Tricky Decision," which went gold two days ago. Let's hope it's really stable.
CzechAle Brenda se nezajímají tyto věci, promyslela tuto svou výzvu a přišla s né tak jasným řešením: vytvořila byznys, který produkuje krémy z medu.
But Brenda, not being phased by stuff like that, took a look at her challenge and came up with a not-so-obvious solution: create a business that produces skin care products from honey.