česko-anglicko překlad pro "Bremen"

CS

"Bremen" anglický překlad

EN
EN

"Bremen" český překlad

CS
CS

Bremen {vlastní jméno}

volume_up
1. "město - Německo", geografie
Bremen
Universität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
Universität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
Universitätsallee GW 1, D - 28359 Bremen
Universitätsallee GW 1, D - 28359 Bremen
EN

Bremen {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bremen
volume_up
Bremen {vl. jm.} (město - Německo)
Universität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
Universität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
Universitätsallee GW 1, D - 28359 Bremen
Universitätsallee GW 1, D - 28359 Bremen

Příklady použití pro "Bremen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane Papastamkosi, souhlasím s vámi, co se týká právních a regulačních břemen.
Mr Papastamkos, I agree with you on the legal and regulatory burdens.
CzechTento návrat vyplyne ve Francii za přibrání těžkých břemen.
This return will result in France taking on heavy obligations.
CzechUniversität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
Universität Bremen - Zentrum für Eur Rechtspolitik
CzechDemokracie funguje prostřednictvím svobody a úcty, což usnadňuje výkon práv, nikoli prostřednictvím břemen a omezování.
Democracy works through freedom and respect, facilitating the exercise of rights, not through imposition or limitation.
CzechUniversitätsallee GW 1, D - 28359 Bremen
CzechNetrpělivě čekám, až Komise přijme Chartu malých podniků a opatření na snížení administrativních břemen o 25 % do roku 2012.
I impatiently await the Commission's adoption of the Small Enterprises Charter and of measures to reduce administrative burdens by 25% by 2012.
CzechJe to jedna z cest, jak zajistit, aby se rozpočet sociálního zabezpečení nestal jedním z břemen spočívajících na bedrech ekonomik evropských států.
That is one of the ways to ensure that the social security budget does not become a burden on European countries' economies.
CzechTento přezkum - zejména v otázce omezení administrativní zátěže a byrokratických nákladů a břemen - je plně v souladu s SBA v jeho současném stavu.
This review - in particular, the reduction of administrative and bureaucratic costs and burdens - is consistent with the Act as it currently stands.
CzechNyní vychází vstříc většímu důrazu Komise na zjednodušení předpisů a na snížení administrativních břemen a na výrazné zaměření na pomoc malým a středním podnikům.
It now welcomes the Commission's greater emphasis on regulatory simplification and the reduction of administrative burdens, and the strong focus on helping SMEs.
CzechTD: Od dob, kdy jsem byl velmi mladý, bylo mi naloženo mnoho břemen zodpovědnosti, a mně se vždy zdálo, když jsem byl mladý, že to všechno bylo do mojí cesty předem naskládáno.
TD: From the time I was very young, onward, I was given a lot of different responsibilities, and it always seemed to me, when I was young, that everything was laid out before me.