česko-anglicko překlad pro "Brazílie"

CS

"Brazílie" anglický překlad

EN
CS

Brazílie {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Brazílie
Indie, Spojené státy, Indonésie, Brazílie - všechno jsou to mnohonárodnostní státy.
India, the United States, Indonesia, Brazil -- all of them are multiracial.
Brazílie byla jedinou zemí BRIC, s níž Evropa neměla strategické partnerství.
Brazil was the only BRIC country with which Europe had no strategic partnership.
Na světové scéně hrají Mexiko a Brazílie stále důležitější úlohu.
Mexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.

Příklady použití pro "Brazílie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBrazílie byla jedinou zemí BRIC, s níž Evropa neměla strategické partnerství.
Brazil was the only BRIC country with which Europe had no strategic partnership.
CzechStrategické partnerství EU a Brazílie je přirozenou reakcí na geopolitická fakta.
The EU-Brazil strategic partnership is a natural reaction to geopolitical realities.
CzechPrezident Lula to důrazně potvrdil na prvním summitu EU a Brazílie v červenci.
President Lula made this point very strongly at the first EU-Brazil summit in July.
CzechBrazílie se domnívala, že obě vyjednávací stanoviska nebyla od sebe tak vzdálena.
Brazil thought that the two negotiating positions were not so wide apart.
CzechPane komisaři, správně jste uvedl, že Brazílie je pro nás důležitou zemí.
Commissioner, you have rightly said that Brazil is an important country for us.
CzechIndie, Spojené státy, Indonésie, Brazílie - všechno jsou to mnohonárodnostní státy.
India, the United States, Indonesia, Brazil -- all of them are multiracial.
CzechMezi největší producenty CO2 patří Spojené státy, Čína, Indie a Brazílie.
The major producers of CO2 include the United States, China, India and Brazil.
CzechNyní mi dovolte, abych promluvil o summitu EU-Brazílie; nejprve shrnu naše vztahy.
Now let me turn to the EU-Brazil Summit and start with a short overview of our relations.
CzechBrazílie bude teď jistě postižena úvěrovou krizí a poklesem cen komodit.
Brazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
CzechBrazílie jako strategický partner je baštou rovnováhy a stability v Latinské Americe.
As a strategic partner, Brazil is a bastion of balance and stability in Latin America.
CzechJak již zde bylo řečeno, partnerství EU a Brazílie vyplní prázdné místo.
As already mentioned here, I see the EU-Brazil partnership as filling a gap.
CzechKomentátor: Promluvme si o Galvao, velmi vzácném druhu ptáka pocházejícím z Brazílie.
Narrator: A word about Galvao, a very rare kind of bird native to Brazil.
CzechBrazílie společně s Mexikem jsou nyní označovány za strategické partnery EU.
Brazil, along with Mexico, is now designated as an EU strategic partner.
CzechBrazílie je jednou z devíti zemí, s nimiž EU uzavřela strategické partnerství.
Brazil is one of nine countries with which the EU has entered into a strategic partnership.
CzechZ toho je jasné, proč je Brazílie pro Evropskou unii klíčovým partnerem.
Therefore it is clear why Brazil is a key partner for the European Union.
CzechRozsah obchodního trhu Brazílie pro Evropské vývozce nesmí být podceňován.
The scale of the Brazilian trade market for European exporters must not be underestimated.
CzechPřipomenu, že těmito prioritami byly Smlouva a vrcholné schůzky EU-Brazílie a EU-Afrika.
The priorities, I would recall, were the Treaty and the EU-Brazil and EU-Africa summits.
CzechJaké jsou současné požadavky týkající se dovozu hovězího masa z Brazílie?
What are the current requirements concerning the importation of Brazilian beef to the EU?
CzechEU má před sebou velkou výzvu v podobě zemí, jako je Čína, Indie a Brazílie.
The EU is facing a huge challenge, which is coming from the likes of China, India and Brazil.
CzechTo je klíčová otázka, neboť Brazílie má bohaté, ale křehké životní prostředí.
This is a key issue, as Brazil has a rich but fragile environment.