česko-anglicko překlad pro "bratrstvo"

CS

"bratrstvo" anglický překlad

CS

bratrstvo {střední rod}

volume_up
bratrstvo
volume_up
brotherhood {podstatné jméno}
Konec konců, co Muslimské bratrstvo chce, je šaría a šaría není demokracie.
After all, what the Muslim Brotherhood wants is sharia and sharia is not democracy.
Dostane se islamistické Muslimské bratrstvo k moci nebo Egypt získá sekulární vládu?
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
Namísto toho zvolilo Muslimské bratrstvo hnutí Hamás.
Instead, it has opted for the Muslim brotherhood of Hamas.
bratrstvo
volume_up
confraternity {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bratrstvo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKonec konců, co Muslimské bratrstvo chce, je šaría a šaría není demokracie.
After all, what the Muslim Brotherhood wants is sharia and sharia is not democracy.
CzechDostane se islamistické Muslimské bratrstvo k moci nebo Egypt získá sekulární vládu?
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
CzechPravděpodobně zde není nikdo, kdo by povstal a nadšeně propagoval Muslimské bratrstvo.
There is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.
CzechDoufejme, že Muslimské bratrstvo se v Káhiře neprosadí.
Let us hope that the Muslim Brotherhood do not prevail in Cairo.
CzechMuslimské bratrstvo tento program otevřeně propaguje a přičítá se mu 20 % voličských preferencí.
The Muslim Brotherhood is openly promoting this agenda and is credited with 20% of the electoral preferences.
CzechNamísto toho zvolilo Muslimské bratrstvo hnutí Hamás.
Instead, it has opted for the Muslim brotherhood of Hamas.
CzechJeho svatost je duchovním vůdcem misie Sant Nirankari, která je známá také jako Univerzální bratrstvo.
His Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
CzechCo můžeme však udělat je apelovat na Egypťany, aby si zvolili nikoliv Muslimské bratrstvo, ale světské představitele.
What we can do is call on the Egyptians to elect, not the Muslim Brotherhood, but secular leaders.
CzechJejich vůdci za mnou přišli a stěžovali si na zhoršující se situaci v Egyptě, kterou ovládá muslimské bratrstvo.
Their leaders have come to me and complained of a worsening situation, regrettably, in Egypt, orchestrated by the Muslim Brotherhood.
CzechUvědomujeme si, že dříve či později převezme vládu nad Egyptem Muslimské bratrstvo, velká islámská extrémistická organizace.
Do we not realise that sooner or later Egypt will be taken over by the Muslim Brotherhood, a large Islamic extremist organisation?
CzechJe dobře, že se Muslimské bratrstvo zapojilo do procesu změny ústavy, vytvořilo stranu a zúčastní se voleb.
It is good that the Muslim Brotherhood has involved itself in the process to amend the constitution, has founded a party and will take part in elections.
CzechSamozřejmě toto představuje i nebezpečí v Egyptě, kde islamistické Muslimské bratrstvo zrovna teď usiluje o vyplnění politického vakua.
Indeed this is also a danger in Egypt, where the Islamist Muslim Brotherhood is seeking to fill the political vacuum as we speak.