česko-anglicko překlad pro "brýle"

CS

"brýle" anglický překlad

volume_up
brýle {ž mn. č.}
CS

brýle {pouze v množném čísle}

volume_up
brýle (také: skleničky)
A tohle brýle nejsou - jen prázdné obroučky, docela prázdné.
These are not glasses, these are empty frames. (Laughter) Quite empty frames.
OK, vyrobil jsem ty brýle pro moji vadu...... ~~~ právě jsem...
Okay, so I've made these glasses and ... Okay, I've made the glasses to my prescription and ... ...
Myšlenkou je vyrobit brýle, které si pak sami nastavíte, a to vyřeší problém.
And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.
brýle
volume_up
eyeglasses {podstatné jméno}
brýle
volume_up
eyewear {podstatné jméno}
Teď jsem si vyrobil předepsané brýle pro moji vadu.
I've now made prescription eyewear to my prescription.

Příklady použití pro "brýle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTaky jsem na střední prodával sluneční brýle všem dětem co tam studovaly.
I sold sunglasses, when I was in school, to all the kids in high school.
CzechMyšlenkou je vyrobit brýle, které si pak sami nastavíte, a to vyřeší problém.
And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.
CzechVím, že tu jste, protože vás slyším, ale sledovat vás nemůžu, protože nosím brýle.
I know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses.
CzechTřeba vy, pane, máte ty brýle zavěšené kolem krku tím zvlášť okouzlujícím způsobem.
Well, you sir, you've got those glasses hung around your neck in that particularly fetching way.
CzechAle většinou mám doplňky jako brýle nebo mám rád křišťál a podobné věci.
But usually I have an accessory, like sunglasses, or I like crystal and things like that too.
CzechA tohle brýle nejsou - jen prázdné obroučky, docela prázdné.
These are not glasses, these are empty frames. (Laughter) Quite empty frames.
CzechChtěl bych vám ukázat, jak si člověk udělá sám vlastní brýle.
What I want to do is to show you that one can make a pair of glasses.
CzechNasaďte si retro sluneční brýle a nastupte si do pořádného kombíku!
Grab your cat-eye sunglasses and jump in the station wagon!
CzechNesmíme si však ani situaci před intervencí idealizovat a dívat se na ni přes růžové brýle.
However, we must avoid the pitfall of seeing the pre-intervention situation through rose-tinted glasses.
CzechMůžete zvednout ruku, jestli nosíte brýle nebo čočky, nebo jste absolvovali laserovou korekci?
Could you put your hand up if you wear glasses or contact lenses, or you've had laser refractive surgery?
CzechOK, vyrobil jsem ty brýle pro moji vadu...... ~~~ právě jsem...
Okay, so I've made these glasses and ... Okay, I've made the glasses to my prescription and ... ... I've just ...
CzechPadělané sluneční brýle mohou poškodit zrak.
Counterfeit sunglasses can cause damage to the wearer's eyesight.
CzechPřimlouvám se za to, abychom záležitosti na Ukrajině posuzovali objektivně, a nikoli přes stranické politické brýle.
I advocate that we observe matters in Ukraine objectively, not through party political spectacles.
CzechTeď jsem si vyrobil předepsané brýle pro moji vadu.
I've now made prescription eyewear to my prescription.
CzechSundejme populistické brýle a přiznejme si fakt, který popisují vědci a který začínají pociťovat občané.
Let us take off the populist glasses and instead focus on the reality as described by scientists and experienced by citizens.
CzechA teď, když si vezmu své brýle ministerského úředníka a podívám se na tahle data, nemusím ani přemýšlet, že ano.
Now, if I take out my public health nerd glasses here and look at these data, it seems like a no-brainer, doesn't it?
CzechOK, vyrobil jsem tedy tyto brýle a...
So, I've now made eye glasses to my prescription.
CzechMám globální vizi pro zrak, A vizí je získat miliardu lidí, aby nosili brýle, které potřebují, do r. 2020.
I have a global vision for vision. And that vision is to try to get a billion people wearing the glasses they need by the year 2020.
CzechMohla bych zodpovědět více otázek, ale myslím si, i když přes brýle moc dobře nevidím, že vymezený čas mi už vypršel.
I could answer more questions, but I think that, even though I cannot see very well without my glasses, I have run out of time.
CzechTak, a teď musím něco udělat, především si ale musím vzít opravdové brýle, abych vás vůbec viděl, což asi bude lepší.
Now, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.