česko-anglicko překlad pro "bouřit"

CS

"bouřit" anglický překlad

CS

bouřit [bouřím] {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "bouřit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRád bych se vás tedy zeptal, zda souhlasíte, že lidé mají právo se bouřit, když jsou udržováni v chudobě?
I should therefore like to ask you if you agree that the people have the right to revolt when they are being kept in poverty.
CzechZmínila jsem se o případu Facebooku, kde se spotřebitelé začali bouřit ve snaze donutit Facebook, aby více dbal na ochranu soukromí.
Just now I mentioned the case of Facebook, where consumers used their muscle to make Facebook more careful about privacy.
CzechÍránský režim se neustále chová represivně proti komukoliv, kdo se odváží bouřit proti absolutismu, obvykle uplatněním trestu smrti.
The Iranian regime constantly applies repression against anyone who dares to rebel against absolutism, usually by applying the death penalty.