česko-anglicko překlad pro "boty"

CS

"boty" anglický překlad

volume_up
boty {ž mn. č.}
CS

boty {ženský rod množné číslo}

volume_up
boty (také: obuv)
(Smích) Boty jsou možná nejcennější ze všeho.
(Laughter) The shoes are perhaps the most valuable of all.
Takže už neexistovali ševci, ale lidé přilepující podrážky na boty.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
Obujte si boty Američanů, kteří je chytli.
Put yourself in the shoes of the Americans who caught them.
boty
Nikdo to nepoznal – všichni mysleli, že jsou to dřevěné boty.
Nobody knew -- everyone thought they were wooden boots.
Rozhodne se proto na vašem webu koupit hnědé kožené boty a růžové sandály.
-- so she decides to buy a pair of brown leather boots and hot pink sandals from your website.
K onomu tématu, paní Grabowska, vy také znáte rčení "lež je již v půli cesty do Damašku a pravda si teprve nazouvá boty".
On that topic, Mrs Grabowska, you also know the saying that 'the lie is already halfway to Damascus while truth is putting its boots on'.

Příklady použití pro "boty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechToto je jedna z největších továren na boty, Yuyuanská továrna na boty poblíž Shenzhenu.
This is one of the biggest shoe factories, the Yuyuan shoe factory near Shenzhen.
CzechA tak se procházíte v těchto neobyčejných botách a někdo se zeptá, "co je to za boty"?
And as you walk around with this remarkable pair of shoes and someone says, "What are those?"
CzechRozhodne se proto na vašem webu koupit hnědé kožené boty a růžové sandály.
-- so she decides to buy a pair of brown leather boots and hot pink sandals from your website.
CzechByly to právě ty boty hozené na George Bushe na Irácké tiskové konferenci před několika lety.
They were the ones thrown at George Bush at an Iraqi press conference several years ago.
CzechTakový inzerát nikdy neuvidíte, protože Nike ve skutečnosti chtějí, abyste si koupili jejich boty.
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
CzechJdu pryč - boty si nechte, ale od této chvíle je to jen na vás."
I'm out of here - keep the shoes, but you're on your own from now on.'
CzechŠel jsem tedy zpátky do obchodu a řekl jsem majiteli: "Ty boty mám rád, ale nesnáším tkaničky."
So I went back to the store and said to the owner, "I love the shoes, but I hate the laces."
CzechTakže už neexistovali ševci, ale lidé přilepující podrážky na boty.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
CzechVýroba jedné boty v našem regionu, v jižní Itálii, stojí 13 eur.
To produce a shoe in our region, in southern Italy, costs EUR 13.
CzechMůže to být něco tak prozaického jako boty. ~~~ A nebo něco tak složitého jako svržení vlády.
It can be something as prosaic as shoes, and something as complicated as overthrowing a government.
CzechZná krizi v severním i jižním Kivu jako své boty.
He knows the crisis in both North and South Kivu like the back of his hand.
CzechNikdo to nepoznal – všichni mysleli, že jsou to dřevěné boty.
Nobody knew -- everyone thought they were wooden boots.
CzechNicméně, mám také důvod věřit, že mnoho, snad i většina, z vás si zavazujete boty nesprávně.
However, I also have reason to believe that many, if not most, of you are actually tying your shoes incorrectly.
CzechKoupil jsem si hezký oblek a poctivé kožené boty a liboval si ve své účasti na světových událostech.
I bought myself a nice suit and wore leather-soled shoes and reveled in this amazing access I had to world events.
CzechA pokud zatáhnete tkanice pod uzlem, všimnete si, že se klička orientuje podél příčné osy boty.
And if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe.
CzechŘíkají: ,,Měly by přestat vyrábět boty a oblečení.
They said, "They should stop making shoes and clothes.
Czech(Smích) Boty jsou možná nejcennější ze všeho.
(Laughter) The shoes are perhaps the most valuable of all.
CzechBoty pro Nike, kde svršek je polyester, nekonečně recyklovatelný, a spodek je biologicky rozložitelná podešev.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.
CzechObujte si boty Američanů, kteří je chytli.
Put yourself in the shoes of the Americans who caught them.
CzechPokud roztáhnete boky u základu uzlu, uvidíte, že se klička bude orientovat dolů podél osy boty.
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.