česko-anglicko překlad pro "Borg"

CS

"Borg" anglický překlad

volume_up
Borg {vl. jm.}
EN
EN

"Borg" český překlad

volume_up
Borg {vl. jm.}
CS
CS

Borg {vlastní jméno}

volume_up
Borg
Nyní se jim to splnilo a je to článek 47, za nímž stojí maltský komisař Joe Borg.
Well, now it has happened and it is called Article 47, and it is called this Maltese Commissioner, Joe Borg.
Velmi mě však povzbudily opatření a návrhy, které nám dnes odpoledne představil pan komisař Borg.
But I am greatly encouraged by the provisions and the proposals that Commissioner Borg has unveiled to us this afternoon.
Pan Borg nám řekl, jak je tento příspěvek důležitý, neboť představuje zhruba 15 % ročního rozpočtu Mauretánie.
Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.
EN

Borg {vlastní jméno}

volume_up
Borg
Well, now it has happened and it is called Article 47, and it is called this Maltese Commissioner, Joe Borg.
Nyní se jim to splnilo a je to článek 47, za nímž stojí maltský komisař Joe Borg.
But I am greatly encouraged by the provisions and the proposals that Commissioner Borg has unveiled to us this afternoon.
Velmi mě však povzbudily opatření a návrhy, které nám dnes odpoledne představil pan komisař Borg.
Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.
Pan Borg nám řekl, jak je tento příspěvek důležitý, neboť představuje zhruba 15 % ročního rozpočtu Mauretánie.

Příklady použití pro "Borg" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNyní se jim to splnilo a je to článek 47, za nímž stojí maltský komisař Joe Borg.
Well, now it has happened and it is called Article 47, and it is called this Maltese Commissioner, Joe Borg.
CzechVelmi mě však povzbudily opatření a návrhy, které nám dnes odpoledne představil pan komisař Borg.
But I am greatly encouraged by the provisions and the proposals that Commissioner Borg has unveiled to us this afternoon.
CzechPan Borg nám řekl, jak je tento příspěvek důležitý, neboť představuje zhruba 15 % ročního rozpočtu Mauretánie.
Mr Borg has told us how important this contribution is, since it represents approximately 15% of Mauritania's annual budget.
CzechKomise velmi podporuje udržitelné řízení zdrojů rybolovu a komisař Borg je v této věci velmi aktivní.
The Commission is strongly in favour of the sustainable management of fish stocks and Commissioner Borg has been very active in this matter.
CzechVím, že pan komisař Borg si je těchto problémů vědom a dělá co může, ale domnívám se, že musíme pomoci tento návrh zlepšit.
I know that Commissioner Borg is aware of these issues and is doing what he can, but I believe that we must help to improve this proposal.
CzechVím, že pan Borg je mimořádně zkušený komisař a politik, který nepochybně přetlumočí vaše poselství osobám, kterých se to týká.
I know that Mr Borg is an extremely experienced Commissioner and politician who will no doubt convey your message to the relevant people.
CzechMohl by pan komisař Borg promluvit o poskytování dotací na pohonné hmoty pro lodě v některých členských státech a ne v jiných a zejména o spravedlivém přístupu k dotacím?
Could Commissioner Borg comment on the application of subsidies on marine fuels in some Member States and not others and, indeed, on an even-handed approach to subsidies?
CzechMyslím, že pan Borg řekl, že postup, nebo monitorování postupů vstupu na trh a výstupu z něj, pro produkty rybolovu měla provádět Komise, a to se právě teď děje.
I think Mr Borg said that the procedure, or the monitoring of the entry and exit procedures for fishery products, was going to be done by the Commission, and that is happening right now.