česko-anglicko překlad pro "bojovník"

CS

"bojovník" anglický překlad

CS

bojovník {mužský rod }

volume_up
bojovník (také: zápasník)
volume_up
fighter {podstatné jméno}
V jedné ze svých vynikajících poém náš bojovník za svobodu a básník opěvuje památku oněch hrdinů "kdo zemřeli pro tebe, posvátná svobodo světa!”
In one of his outstanding poems, our freedom-fighter and poet honours the memory of those heroes "Who died for you, sacred world freedom!”
To, že tu dnes dopoledne jste, ukazuje, že jste bojovník, musíte však ještě pochopit oblast působnosti úřadujícího předsedy Evropské unie.
That you are here this morning shows that you are a fighter, but you have yet to understand the remit of the President-in-Office of the European Union.
Pan Mugabe, bývalý bojovník za osvobození od koloniálního otroctví, se změnil v krutého diktátora a barbara potlačujícího spravedlnost a lidská práva milionů svých spoluobčanů.
Mr Mugabe, a former fighter for freedom from colonial slavery, has now turned into a ruthless dictator and a barbaric suppressor of justice and the human rights of millions of his countrymen.
bojovník (také: válečník)
volume_up
warrior {podstatné jméno}
bojovník (také: kombatant)
volume_up
combatant {podstatné jméno}
bojovník
volume_up
campaigner {podstatné jméno}
bojovník
volume_up
battler {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bojovník" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropský parlament, jako bojovník za lidská práva, mluvil otevřeně.
The European Parliament, as the champion of human rights, spoke out immediately.
CzechTento bojovník za lidská práva je kvůli svému pokojnému úsilí o svobodu projevu v Číně dosud vězněn.
This champion of human rights is still in jail as a result of his peaceful activity for freedom of speech in China.
CzechCož znamená bojovník.
CzechV jedné ze svých vynikajících poém náš bojovník za svobodu a básník opěvuje památku oněch hrdinů "kdo zemřeli pro tebe, posvátná svobodo světa!”
In one of his outstanding poems, our freedom-fighter and poet honours the memory of those heroes "Who died for you, sacred world freedom!”
CzechTo, že tu dnes dopoledne jste, ukazuje, že jste bojovník, musíte však ještě pochopit oblast působnosti úřadujícího předsedy Evropské unie.
That you are here this morning shows that you are a fighter, but you have yet to understand the remit of the President-in-Office of the European Union.
CzechPan Mugabe, bývalý bojovník za osvobození od koloniálního otroctví, se změnil v krutého diktátora a barbara potlačujícího spravedlnost a lidská práva milionů svých spoluobčanů.
Mr Mugabe, a former fighter for freedom from colonial slavery, has now turned into a ruthless dictator and a barbaric suppressor of justice and the human rights of millions of his countrymen.