česko-anglicko překlad pro "bohatší"

CS

"bohatší" anglický překlad

CS

bohatší {komparativ}

volume_up
bohatší
Jak se stávaly postupně bohatší a bohatší, a přidávaly statistiky.
How they got slowly richer and richer, and they add statistics.
A opravdu, v roce 1500 je průměrný Číňan bohatší než průměrný Severoameričan.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
Změnilo se evropské poselství: je bohatší a složitější.
The European message has changed: it has become richer and more complex.
bohatší (také: majetnější)
Taková je tedy pak skutečnost: že ti, kdo jsou bohatší, investují následně více do výzkumu a vývoje.
This is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
Výsledkem je, že Harvard je desetkrát bohatší a slavnější, než jeho bezprostředně následující konkurent.
As a result Harvard is tens of times wealthier and more famous than its nearest competitor.
You're going to make them a lot wealthier.
bohatší (také: zámožnější)
My všichni bychom rádi měli Evropu silnější a lidi bohatší!
We would all like to see a stronger Europe, and for people to be better off!

Příklady použití pro "bohatší" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA opravdu, v roce 1500 je průměrný Číňan bohatší než průměrný Severoameričan.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
CzechObyvatelé zemí EFTA jsou dvakrát bohatší než občané členských států EU!
These guys in EFTA are twice as rich as the citizens of the EU Member States!
CzechA v podstatě můžete vidět, že čím je země bohatší, tím více starších lidí v ní žije.
And you can basically see that the richer a country is, the older the people are within it.
CzechPrůměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
CzechProbíhající sklizně na jižní polokouli jsou bohatší, než se očekávalo.
Current harvests in the southern hemisphere are larger than expected.
CzechTo platí pro celé zemědělské odvětví, v němž bohatší země dostávají větší dotace.
This is true of the entire agricultural sector in which the richer countries get the larger subsidies.
CzechTaková je tedy pak skutečnost: že ti, kdo jsou bohatší, investují následně více do výzkumu a vývoje.
This is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
CzechPředevším rozvinutější a bohatší země mají odpovědnost, které se nemohou vyhnout.
The more developed and wealthiest countries in particular have responsibilities that they cannot shirk.
CzechVšichni by mohli žít bohatší život, mohla by se projevit vzájemná úcta.
Everybody could live a richer life, allowing mutual respect for one another to manifest itself.
CzechMy všichni bychom rádi měli Evropu silnější a lidi bohatší!
We would all like to see a stronger Europe, and for people to be better off!
CzechA po 2. světové válce jsou Spojené státy bohatší než Spojené království.
And after Second World War, United States is richer than U.K.
CzechNaše hospodářství bylo bohatší - ale byli jsme bezvýznamní, co se týkalo evropského společenství.
We were richer economically - but poor in terms of European community.
CzechA to znamená že Spojené státy byly bohatší, ale ztratily úměrně víc dětí než Indie dnes.
And that means United States was richer, but lost more kids than India is doing today, proportionally.
CzechJak se stávaly postupně bohatší a bohatší, a přidávaly statistiky.
How they got slowly richer and richer, and they add statistics.
CzechJeho obyvatelé jsou dvakrát bohatší než občané členských států.
Its people are twice as rich as the citizens of the Member States.
CzechZměnilo se evropské poselství: je bohatší a složitější.
The European message has changed: it has become richer and more complex.
CzechVlastně staví bohatší země do zvýhodněného postavení, což se nejeví jako spravedlivé řešení.
In fact, it puts richer countries in a privileged position, which does not seem to be a fair solution.
CzechVýsledkem je, že Harvard je desetkrát bohatší a slavnější, než jeho bezprostředně následující konkurent.
As a result Harvard is tens of times wealthier and more famous than its nearest competitor.
CzechV současnosti je rozsah zboží a služeb, které jsou spotřebitelům nabízeny, stále bohatší.
The range of goods on offer to consumers today is increasingly rich in terms of both products and services.
CzechJedna z výzev je, že čím jsme bohatší, tím déle žijeme.
One of the challenges is that the richer we are, the longer we live.