česko-anglicko překlad pro "bořit"

CS

"bořit" anglický překlad

Příklady použití pro "bořit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle jednou z věcí, o které se snažím během svých vystoupení, je bořit stereotypy.
But one of the things I try to do with my stand-up is to break stereotypes.
CzechPředpokládáme, že internet je technologie, která má bořit hranice.
So we assume that the Internet is a border-busting technology.
CzechJe to jasné znamení, že občané společně mohou bořit zdi.
This is a clear sign that citizens together can bring down walls.
CzechNemá smysl budovat Evropu a chtít bořit Čínu, ale nedodržování lidských práv je pro stabilitu Číny hrozbou.
It makes no sense to build up Europe while seeking to destroy China, but failure to respect human rights puts China's stability at risk.