česko-anglicko překlad pro "blokovaný"

CS

"blokovaný" anglický překlad

volume_up
blokovaný {příd. jm. m.}
CS

blokovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Tento návrh směrnice je v Radě blokovaný od listopadu 2007.
This proposal for a directive has been blocked in the Council since November 2007.
Tyto směrnice jsou blokovány v Evropské radě a nehýbají se kupředu.
These directives are being blocked in the European Council and are not moving forward.
Tyto pokusy byly jinými zeměmi systematicky blokovány.
Those attempts have been systematically blocked by other countries.

Příklady použití pro "blokovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDíky tomu můžete zůstat na webové stránce a její části nejsou blokovány.
This enables you to stay on the webpage and it doesn't block parts of the page.
CzechTyto směrnice jsou blokovány v Evropské radě a nehýbají se kupředu.
These directives are being blocked in the European Council and are not moving forward.
CzechTento návrh směrnice je v Radě blokovaný od listopadu 2007.
This proposal for a directive has been blocked in the Council since November 2007.
CzechZdroje, které jsou k dispozici, by měly být blokovány do té doby, než budou splněny uvedené podmínky.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
CzechTo se vztahuje také na sankční mechanismy, které jsou některými členskými státy stále blokovány.
This also applies to sanction mechanisms, which are still being blocked by some Member States.
Czechvytvořit seznam webů, které by měly být vždy blokovány bez ohledu na hodnocení jejich obsahu,
Create a list of websites that should always be blocked, regardless of how their content is rated.
CzechChceme, aby se pozitivním internetovým stránkám dařilo a ty negativní aby byly blokovány.
We want the positive site of the Internet to flourish and the negative side of the Internet to be blocked.
CzechTyto pokusy byly jinými zeměmi systematicky blokovány.
Those attempts have been systematically blocked by other countries.
CzechChcete-li nastavit, jaké typy souborů cookie jsou blokovány nebo povoleny, posuňte posuvník do požadované polohy.
To set what types of cookies are blocked or allowed, move the slider.
CzechVe výchozím nastavení jsou některé aplikace blokovány branou Windows Firewall, aby bylo zajištěno vyšší zabezpečení počítače.
By default, some apps are blocked by Windows Firewall to help make your PC more secure.
CzechKteré z těchto dohod jsou trvale blokovány?
Which of the agreements have been consistently blocked?
CzechWeby ze seznamu blokovaných budou nadále blokovány.
CzechProtože ne všechny weby jsou ohodnoceny, jsou weby bez hodnocení automaticky blokovány (je možné je však povolit).
Because not all websites are rated, unrated websites are automatically blocked (but you can choose to allow them).
CzechPort: 25 (nebo 587, pokud je port 25 blokovaný)
CzechKlepněte na kartu Osobní údaje a pak posuňte jezdec nahoru nebo dolů, aby nebyly blokovány ani povoleny všechny soubory cookie.
Click the Privacy tab, and then move the slider to a position between the top and bottom so you are not blocking or allowing all cookies.
CzechKlikněte na kartu Osobní údaje a pak posuňte posuvník nahoru nebo dolů, aby nebyly blokovány ani povoleny všechny soubory cookie.
Click the Privacy tab, and then move the slider to a position between the top and bottom so you're not blocking or allowing all cookies.
CzechKlikněte na kartu Osobní údaje a pak posuňte posuvník nahoru nebo dolů, aby nebyly blokovány ani povoleny všechny soubory cookie.
Click the Privacy tab, and then move the slider to a position between the top and bottom so you are not blocking or allowing all cookies.
CzechNebudeme-li tento fakt respektovat, budou všechny naše snahy blokovány a dokonce i mezinárodní politika podstupuje riziko, že se její iniciativy rozplynou vniveč jako dým.
Without this, everything is held back and even international policy runs the risk of evaporating like smoke.
CzechProto považuji za politováníhodné, že v rámci přístupových jednání jsou některými členskými státy stále ještě blokovány důležité kapitoly
I therefore find it regrettable that there are still crucial chapters in the accession negotiations that are being blocked by various Member States.
CzechDokonce i v jejich vlastní zemi jsou jejich vzdělávací cesty blokovány slabou integrací různých částí vnitrostátního vzdělávacího systému.
Even in their own country they find their educational pathways blocked by poor integration of the different parts of their national education system.