česko-anglicko překlad pro "blokovací"

CS

"blokovací" anglický překlad

volume_up
blokovací {příd. jm.}
CS

blokovací {přídavné jméno}

volume_up
blokovací

Příklady použití pro "blokovací" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechObvykle se zobrazí blokovací stránka, která uživatele upozorní na problém s certifikátem.
Usually, a blocking page will appear that will warn you about the problem with the certificate.
CzechZ tohoto důvodu považuji blokovací taktiku některých členských států - včetně mé vlasti, Německa - za naprosto nepochopitelnou.
For that reason, I find the blocking tactics of a number of Member States - including my home country of Germany - totally incomprehensible.
CzechDohoda je ve srovnání s předchozí dohodu kvalitní a zahrnuje i soudní kontrolu, dohled EU, přezkumné řízení a blokovací mechanismy.
The deal is good compared with last time, including, as it does now, a judicial review, EU oversight, review procedures and blocking mechanisms.
CzechBlokovací operace
CzechBlokovací návrh dali i přesto, že zkušenosti z USA, ale i z Číny prokázaly, že i přes testování jsou hračky na evropském trhu závadné.
They put forward this blocking amendment despite the fact that experience from both the USA and China has shown that toys on the European market are defective in spite of testing.
CzechPřestože tento postup není doporučován, můžete klepnout na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) na blokovací stránce s chybou certifikátu a přejít na tento web.
While this is not recommended, you can click Continue to this website (not recommended) on the certificate error blocking page to go to the website.