česko-anglicko překlad pro "blok"

CS

"blok" anglický překlad

EN

"block" český překlad

volume_up
block {podstatné jméno}
CS

blok {mužský rod }

volume_up
1. generál
blok (také: kostka, kvádr, činžák)
volume_up
block {podstatné jméno}
Přímo přijatelné: pozměňovací návrh 106 (Text jako celek, blok č.
Directly acceptable: amendment 106 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Žádné -- ten chemicko-inženýrský blok, Johne, jak to zvládáš?
It didn't -- that chemical-engineering block, John, how's it going?
Přímo přijatelný: pozměňovací návrh 107 (Celé znění, blok č. 1, kompromisní pozměňovací návrh).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
blok (také: podložka, poduška, vycpávka)
volume_up
pad {podstatné jméno}
Například program WordPad podporuje rozpoznávání řeči, ale program Poznámkový blok nikoli.
For example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.
Chcete-li dokument XPS vytvořit v jiných programech, jako je Poznámkový blok nebo WordPad, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.
To create an XPS document in other programs, such as Notepad or WordPad, click the File menu, and then click Print.
Na rozdíl od programu Poznámkový blok umožňuje program WordPad v dokumentech formátování textu (například kurzívu, tučné a podtržené písmo) a vkládání obrázků.
Unlike Notepad, WordPad enables you to include text with formatting—such as italic, bold, and underline—as well as graphics.
blok (také: kniha, knížka)
volume_up
book {podstatné jméno}
volume_up
apartment building {podstatné jméno} [am. angl.]
blok
volume_up
writing pad {podstatné jméno}
2. politika
blok
volume_up
bloc {podstatné jméno}
Ve WTO tvoříme přední blok a máme specifickou zodpovědnost.
We are the principal bloc at the WTO and have a specific responsibility.
Evropská unie je největší obchodní blok na světě, a proto má značnou odpovědnost.
The EU is the largest trading bloc in the world and therefore has considerable responsibility.
Druhý blok tvoří země, jejichž průmysl je energeticky mnohem méně účinný, neboť je silně závislý na uhlíku.
The second bloc comprises countries whose industry is much less efficient in energy terms, as it relies heavily on carbon.
3. technologie
blok (také: jednotka, zařízení)
volume_up
unit {podstatné jméno}
Blok 1 jaderné elektrárny Ignalina byl odstaven dne 31. prosince 2004 a blok 2 dne 31. prosince 2009.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
Blok 1 jaderné elektrárny Bohunice V1 byl odstaven dne 31. prosince 2006 a blok 2 dne 31. prosince 2008.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
Podle této dohody byly uzavřeny dva bloky v roce 2002 a další dva v roce 2006.
Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
EN

block {podstatné jméno}

volume_up
Directly acceptable: amendment 106 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Přímo přijatelné: pozměňovací návrh 106 (Text jako celek, blok č.
It didn't -- that chemical-engineering block, John, how's it going?
Žádné -- ten chemicko-inženýrský blok, Johne, jak to zvládáš?
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Přímo přijatelný: pozměňovací návrh 107 (Celé znění, blok č. 1, kompromisní pozměňovací návrh).
block (také: ashlar, cuboid)
Whereas, if you do the likely thing, put the block on the detector, it will only activate two out of six times.
Zatímco když uděláte pravděpodobnou věc, položíte kvádr na detektor, aktivujete detektor jen dvakrát ze šesti pokusů.
If I showed you this detector, you would be likely to think to begin with that the way to make the detector go would be to put a block on top of the detector.
Když vám ukáži tento detektor, asi byste si pomysleli že detektor funguje tak, že na něj položíte kvádr.
block (také: cube, die, dice, lump)

Příklady použití pro "blok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie je největší obchodní blok na světě, a proto má značnou odpovědnost.
The EU is the largest trading bloc in the world and therefore has considerable responsibility.
CzechPokud jste přidali poznámkový blok OneNote, zkontrolujte, zda je každá sekce menší než 1 GB.
If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
CzechNemůžete si vybrat jednotlivou ovci, ale můžete si koupit blok známek jako komoditu.
You can't pick individual sheep, but you can buy a single plate block of stamps as a commodity.
CzechNapříklad program WordPad podporuje rozpoznávání řeči, ale program Poznámkový blok nikoli.
For example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.
CzechPřímo přijatelné: pozměňovací návrh 106 (Text jako celek, blok č.
Directly acceptable: amendment 106 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
CzechPřímo přijatelný: pozměňovací návrh 107 (Celé znění, blok č. 1, kompromisní pozměňovací návrh).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
CzechZhruba za jeden blok těchto přednášek byste spočítali všech 5 000.
In about the length of this session, you would have counted all 5,000.
CzechSpusťte program Poznámkový blok nebo textový procesor a potom vložte seznam domovských stránek.
Open Notepad or your word processor and then paste the home page list.
CzechPřímo přijatelné: pozměňovací návrh 120 (text jako celek, blok č. 1, kompromisní pozměňovací návrh).
Directly acceptable: amendment 120 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
CzechVe WTO tvoříme přední blok a máme specifickou zodpovědnost.
We are the principal bloc at the WTO and have a specific responsibility.
CzechBlok 1 jaderné elektrárny Ignalina byl odstaven dne 31. prosince 2004 a blok 2 dne 31. prosince 2009.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
CzechPokud chcete online synchronizovat poznámkový blok aplikace OneNote, postupujte takto:
To sync a OneNote notebook online, follow these steps:
CzechŽádné -- ten chemicko-inženýrský blok, Johne, jak to zvládáš?
It didn't -- that chemical-engineering block, John, how's it going?
CzechA toto je ulice nebo cesta, která vede k této budově s adresou Nizam blok 730 v Allama Iqbal Town.
And here's the street or road leading to this building, which is 730 Nizam block at Allama Iqbal Town.
CzechA oni na to: "No, tohle je blok 17 a tohle je blok 16." A vy: "OK, ale jak se jmunuje tato ulice?"
They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
CzechBlok 1 jaderné elektrárny Bohunice V1 byl odstaven dne 31. prosince 2006 a blok 2 dne 31. prosince 2008.
Unit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
CzechMluvím o Belgii, kde největší vlámská strana, Vlaam Blok, byla ve skutečnosti v roce 2005 zakázána.
I am talking about Belgium, where Vlaams Blok, the largest Flemish party, was actually banned in 2005.
CzechŽádný jiný obchodní blok se nebrání změnám takovým způsobem.
No other trading block is resisting change in this way.
CzechV posledních dvou letech jeho života, když byl nemocný, zaplnil svůj poznámkový blok svými myšlenkami o mě.
In the last two years of his life, when he was sick, he filled a notebook with his thoughts about me.
Czech~~~ Blok 1A byl centrálou vojenské rozvědky.
Why? Tier 1-A was the center for military intelligence.