česko-anglicko překlad pro "blikat"

CS

"blikat" anglický překlad

CS

blikat [blikám] {sloveso}

volume_up
1. generál
Pokud posunete jezdec úplně doleva, kurzor přestane blikat.
If you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Sledujte indikátor činnosti pevného disku (většinou malá dioda na počítači, která bliká, pokud je pevný disk v činnosti), abyste zjistili, zda probíhá nějaká činnost.
Watch the hard disk indicator (often a small light on your computer that blinks when your hard disk is running) to see if there is any activity.
Jestliže obrazovka bliká nebo je sledování obrazovky nepříjemné, zvětšujte obnovovací frekvenci, dokud nebudete spokojeni.
If the screen is flickering, or viewing the screen is uncomfortable, increase the refresh rate until you are comfortable with it.
Pokud obraz na monitoru bliká, může být nutné změnit rozlišení monitoru.
If the monitor image flickers, you might need to change the monitor resolution.
2. dětsky

Příklady použití pro "blikat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA když začne blikat, bude to porstě jedna z LEDek blikající vemi rychle.
And when it starts flashing, it's just going to be one of the LEDs that's flashing very fast.
CzechPokud posunete jezdec úplně doleva, kurzor přestane blikat.
If you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
CzechJedna z kontrolek LED na tuneru by měla přibližně 20 sekund červeně a zeleně blikat a pak se zeleně rozsvítit.
One of the LED lights on the tuner should flash red and green for 20 seconds or so, and turn green.
CzechPokud je zařízení vybaveno kontrolkou činnosti, počkejte s odpojením až několik sekund poté, co kontrolka přestane blikat.
If the device has an activity light, wait for a few seconds after the light has finished flashing before unplugging it.
CzechAle jakmile začne blikat - a bude vypadat velká, jelikož je blízko kamery - chci abyste se podívali sem. je tam něco malého, co nám odpovídá.
But as soon as it starts to flash -- and it's going to look big, because it blooms on the camera -- I want you to look right here. ~~~ There's something small there that responds.