česko-anglicko překlad pro "blikání"

CS

"blikání" anglický překlad

CS

blikání {střední rod}

volume_up
blikání
volume_up
flashing {podstatné jméno}
blikání
volume_up
flickering {podstatné jméno}
Blikání monitoru můžete snížit nebo odstranit zvýšením obnovovací frekvence obrazovky.
You can reduce or eliminate flickering by increasing the screen refresh rate.
Blikání monitoru CRT může být jednou z příčin únavy očí a bolesti hlavy.
A flickering CRT monitor can contribute to eyestrain and headaches.
Blikání monitoru může být jednou z příčin únavy očí a bolesti hlavy.
A flickering monitor can contribute to eyestrain and headaches.
blikání (také: mihotání, zajiskření)
volume_up
twinkle {podstatné jméno}
blikání (také: mrkání)
volume_up
winking {podstatné jméno}

Příklady použití pro "blikání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBlikání monitoru můžete snížit nebo odstranit zvýšením obnovovací frekvence obrazovky.
You can reduce or eliminate flickering by increasing the screen refresh rate.
CzechBlikání monitoru můžete snížit nebo odstranit zvýšením obnovovací frekvence obrazovky.
You can reduce or eliminate flicker by increasing the screen refresh rate.
CzechDalší informace naleznete v části Oprava blikání monitoru (obnovovací frekvence).
For more information, see Correct monitor flicker (refresh rate).
CzechObnovovací frekvence na úrovni alespoň 75 Hz způsobuje obecně méně blikání.
A refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
CzechDalší informace naleznete v tématu Korekce blikání monitoru (obnovovací frekvence).
For more information, see Correct monitor flicker (refresh rate).
CzechČím vyšší je obnovovací frekvence obrazovky, tím je menší pravděpodobnost, že zaznamenáte blikání.
The higher the refresh rate, the less likely there will be any noticeable flicker.
CzechBlikání monitoru CRT může být jednou z příčin únavy očí a bolesti hlavy.
A flickering CRT monitor can contribute to eyestrain and headaches.
CzechBlikání monitoru může být jednou z příčin únavy očí a bolesti hlavy.
A flickering monitor can contribute to eyestrain and headaches.
CzechDalší informace naleznete v tématech Změna rozlišení obrazovky a Oprava blikání monitoru (obnovovací frekvence).
For more information, see Change screen resolution and Correct monitor flicker (refresh rate).
CzechPohyblivá magnetická pole (vytvářená například elektrickým motorem) v blízkosti obrazovky CRT mohou způsobovat blikání.
Moving magnetic fields (such as from an electric motor) can cause flickering when near a CRT screen.
CzechPokud si všimnete blikání na monitoru CRT, může být nutné před změnou obnovovací frekvence změnit nastavení rozlišení obrazovky.
If you notice flicker on a CRT monitor, you might need to change your screen resolution before changing the refresh rate.
CzechPosuňte jezdec Rychlost blikání kurzoru doprava nebo doleva, chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost blikání kurzoru, a poté klikněte na tlačítko OK.
Move the Cursor blink rate slider to the right or left to increase or decrease the cursor blink speed, and then click OK.