česko-anglicko překlad pro "bližní"

CS

"bližní" anglický překlad

CS

bližní {mužský rod }

volume_up
bližní
volume_up
fellowman {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bližní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNesmíme zapomínat, že jakékoli průtahy poškozují naše nevinné bližní.
We must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
CzechVšichni jsme zodpovědní za zabezpečení péče o své bližní.
We all have a responsibility to ensure all of our fellow men are cared for and look after.
CzechJste připraveni použít tuto technologii na své bližní, své vlastní dítě, člena rodiny?
Are you ready to place this in your own loved one, your own child, your own family member, and then we proceed.
CzechShromáždím své bližní, A tanec se stanem naším pokřikem.
Gather my beloved near, and our chanting will be dancing.
CzechJedná se však o lidské bytosti, naše bližní.
However, this is about our fellow human beings, our fellow creatures.
CzechMusíme však respektovat své bližní, muže i ženy.
What we must do, however, is respect our fellow men and women.
CzechNaši postižení bližní nyní potřebují solidaritu a sebevědomí, které jim Evropská unie může nabídnout.
Our stricken fellow human beings now need the solidarity and self-confidence that the European Union can offer them.
CzechVe společnosti ovládané anarchií je trvalá tendence napadnout své bližní preventivně, předtím, než oni napadnou Vás.
Not because, he argued, humans have some primordial thirst for blood or aggressive instinct or territorial imperative, but because of the logic of anarchy.
CzechÚtoky proti křesťanům v uplynulých měsících, zejména v Bagdádu a v Alexandrii, jsou tragédií pro mnoho obětí, ale i pro jejich bližní ve víře.
The attacks against Christians in recent months are a tragedy for the many victims, particularly in Baghdad and Alexandria, but also for their co-religionists.
CzechMohla jsem proto sledovat jeho citlivý přístup k řízení práce Evropské komise a jeho ohledy, které bere na své bližní i na společné dobro.
I was therefore able to observe his sensitive approach to managing the work of the European Commission and the respect he shows for his fellow human beings and for the common good.