česko-anglicko překlad pro "Blair"

CS

"Blair" anglický překlad

volume_up
Blair {vl. jm.}
EN
EN

"Blair" český překlad

volume_up
Blair {vl. jm.}
CS
CS

Blair {vlastní jméno}

volume_up
Blair
V pozici předsedy vlády se Tony Blair prokázal jako lhář a fantasta.
As Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
Konečně, spekuluje se o tom, že pan Tony Blair bude novým předsedou Rady EU.
Finally, there is speculation that Mr Tony Blair will be the new President of the EU Council.
Jaký má smysl mít konzervativního premiéra, když se svrchovaným vládcem stane pan Blair?
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
EN

Blair {vlastní jméno}

volume_up
Blair
As Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
V pozici předsedy vlády se Tony Blair prokázal jako lhář a fantasta.
Finally, there is speculation that Mr Tony Blair will be the new President of the EU Council.
Konečně, spekuluje se o tom, že pan Tony Blair bude novým předsedou Rady EU.
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
Jaký má smysl mít konzervativního premiéra, když se svrchovaným vládcem stane pan Blair?

Příklady použití pro "Blair" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKonečně, spekuluje se o tom, že pan Tony Blair bude novým předsedou Rady EU.
Finally, there is speculation that Mr Tony Blair will be the new President of the EU Council.
CzechV pozici předsedy vlády se Tony Blair prokázal jako lhář a fantasta.
As Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
CzechJaký má smysl mít konzervativního premiéra, když se svrchovaným vládcem stane pan Blair?
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
CzechProhlášení, které jsem chtěl dokončit, je, že pan Blair nesmí být jmenován předsedou EU.
The point I wanted to finish with was that Mr Blair must not be appointed as the President of the EU.
CzechZejména pánové Brown a Blair řekli, že umožní Britům hlasovat v referendu.
Mr Brown, in particular, and Mr Blair, in particular, said they would give the British people a referendum.
CzechTím premiérem byl Tony Blair, člověk, který sjednal poslední dohodu o finančních výhledech.
Well, that Prime Minister was Tony Blair, the man who made the last deal on the financial perspectives.
CzechDomnívám se, že v Evropě potřebujeme vůdce, a ve své době byl Tony Blair jedním z takových vůdců.
I think that in Europe, we need leaders and that in his time Tony Blair was indisputably one of those leaders.
CzechPan Blair také varuje před urychlením voleb v Egyptě.
Mr Blair also warns against a rush to elections in Egypt.
CzechNikdo nehovoří o tom, že Tony Blair rozhodnutím poslat vojáky do války kvůli zisku ohrozil svou zemi [...].
Nobody says that, in deciding to send our soldiers to war for profit, Tony Blair also put his country in danger [...]
CzechNejsem zodpovědná za to, co říká Tony Blair.
And I am not responsible for what Tony Blair says.
CzechBude to Tony Blair a císařovna Cherie?
Is it going to be Tony Blair with his Empress Cherie?
CzechTony Blair přivedl Británii na pokraj zkázy.
Mr Blair brought Britain to the edge of ruin.
CzechByl to britský předseda vlády Tony Blair.
That was the British Prime Minister, Tony Blair.
CzechDůležitá je také otázka důvěry a pan Blair se při příliš mnoha příležitostech projevil jako zcela nedůvěryhodný.
The issue of trust is also important and on too many occasions, Mr Blair has shown himself to be completely untrustworthy.
CzechEU a Tony Blair si jeden druhého zaslouží.
CzechJsme velmi rádi, že se pan Tony Blair této problematice pozorněji věnuje a že usiluje o hospodářský rozvoj.
We are very happy that Tony Blair is awarding close attention to this, as he wants there to be an economic possibility of development.
CzechJe pravděpodobné, že jím bude Tony Blair.
Czech(PL) Pane předsedající, jak Tony Blair jednou řekl, i když by se Evropská unie neměla stát superstátem, měla by být velmocí.
(PL) Mr President, as Tony Blair once said, although the European Union should not be a superstate, it should be a superpower.
CzechDnes pan Blair, bývalý ministerský předseda, jehož patrně znáte, pěl chválu na egyptského prezidenta Hosni Mubaraka.
Today Mr Blair, the former British Prime Minister, whom you probably know, had a lot of praise for the Egyptian President Hosni Mubarak.
CzechPan Tony Blair je válečný zločinec.

Synonyma (anglicky) pro "Blair":

Blair
Tony Blair