česko-anglicko překlad pro "blahopřeji"

CS

"blahopřeji" anglický překlad

CS

blahopřeji {citoslovce}

volume_up
blahopřeji
Ještě jednou blahopřeji, pane Coelho, a blahopřeji Rumunsku a Bulharsku.
Congratulations once again, Mr Coelho, and congratulations to Romania and Bulgaria.
Blahopřeji paní poslankyni Jolyové, blahopřeji panu komisaři.
Congratulations, Madame Joly; congratulations, Commissioner.
(ES) Pane předsedající, paní komisařko, blahopřeji všem čtyřem zpravodajům.
(ES) Mr President, Commissioner, congratulations to the four rapporteurs.

Příklady použití pro "blahopřeji" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(RO) Pane předsedající, blahopřeji paní Merkiesové k výborně zpracované zprávě.
(RO) Mr President, I congratulate Mrs Merkies for the excellently drafted report.
CzechBlahopřeji zpravodaji, panu Casovi, k tomu, že odvedl skvělou, vynikající práci.
I congratulate Mr Casa, the rapporteur, for doing a splendid, outstanding job.
CzechBlahopřeji vám, pane komisaři, k této energetické strategii na příštích deset let.
I congratulate you, Commissioner, on the energy strategy for the next 10 years.
Czech(EL) Paní předsedající, blahopřeji zpravodaji, panu Castiglionemu, k této zprávě.
(EL) Madam President, I congratulate the rapporteur, Mr Castiglione, on his report.
Czech(DE) Paní předsedající, blahopřeji panu Schmittovi k jeho zprávě z vlastního podnětu.
(DE) Madam President, congratulations to Mr Schmitt on his own-initiative report.
CzechBlahopřeji EIB k jejím úspěšným činnostem a ambicióznímu obchodnímu plánu.
I congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Czech(DE) Pane předsedající, blahopřeji českému předsednictví k rozhodnutí v Senátu.
(DE) Mr President, I congratulate the Czech Presidency on the decision in the Senate.
Czech(HU) Jako Maďar se cítím velmi hrdý a blahopřeji našim slovinským přátelům.
(HU) As a Hungarian I feel very proud and I congratulate our Slovenian friends.
CzechVítám tuto iniciativu a blahopřeji zpravodajovi a francouzskému předsednictví.
I welcome this initiative and congratulate the rapporteur and the French Presidency.
CzechBlahopřeji zpravodaji, panu Rapkayovi, k jeho zprávě a práci, kterou odvedl.
I congratulate the rapporteur, Mr Rapkay, for his report and the work he has done.
Czech(EL) Paní předsedající, pan Provera odvedl skvělou práci a já mu blahopřeji.
(EL) Madam President, Mr Provera has done an excellent job and I congratulate him.
Czech(DE) Pane předsedající, blahopřeji této sněmovně k novému informačnímu systému.
(DE) Mr President, I congratulate the House on this new information system.
CzechSrdečně k tomu blahopřeji svým jihosúdánským přátelům, kteří jsou zde dnes přítomni.
I warmly congratulate my Southern Sudanese friends present here today on this.
CzechBlahopřeji svému kolegovi, panu Virrankoskimu, jako zpravodaji pro rozpočet Komise.
I congratulate my colleague Mr Virrankoski as rapporteur on the Commission's budget.
Czech- Pane předsedo, blahopřeji vám k vaší výslovnosti mého dosti složitého jména!
- Mr President, my congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!
CzechTato otázka je neobyčejně důležitá a já v této věci zpravodaji blahopřeji.
This is exceedingly important, and I congratulate the rapporteur on this subject.
Czech(FR) Pane předsedo, dámy a pánové, belgičtí kolegové a kolegyně, blahopřeji!
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, Belgian colleagues, congratulations!
CzechProto ji podporujeme a já blahopřeji paní zpravodajce k dosaženému výsledku.
That is why we support it and I congratulate the rapporteur on the result achieved.
CzechTak to vyjádřila paní Ayala, které blahopřeji k moudré a důkladné zprávě.
So says Ms Ayala, whom I wish to congratulate on her sound and thorough report.
CzechBlahopřeji Maďarsku, našemu členskému státu, který ji ratifikoval jako první.
I congratulate Hungary, the first of our Member States to have ratified it.