česko-anglicko překlad pro "blázni"

CS

"blázni" anglický překlad

volume_up
blázni {m mn. č.}
CS

blázni {mužský rod množné číslo}

volume_up
blázni
blázni (také: šílenci)

Příklady použití pro "blázni" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUž to není osamělý blázen, ani dva blázni; tři už jsou dav a dav se stává zprávou.
Now it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
CzechDovolte mi zde citovat z Asterixe a Galů: "Tihle Francouzi musí být blázni!"
Let me quote Asterix the Gaul here: 'They must be crazy, the French!'
CzechPuk nechtěl říct jen to, že jsme blázni v pejorativním smyslu, ale že se snadno necháme zmást.
So Puck meant not only are we fools in the pejorative sense, but that we're easily fooled.
CzechČlověk by si myslel, že taková parta chytrých lidí nebudou blázni jen kvůli hezkým telefonům.
You'd think with a bunch of smart people we wouldn't be such suckers just for the pretty phones.
CzechSpoustu z nich budou od pohledu blázni, ale to je dobře.
And a lot of them, you'll look at and say, "They're crazy."
CzechHlavně je ubezpečit, že nejsou blázni.
Something like 10 percent, as I said, of visually impaired people get these.
CzechA v tom se ozvaly jeden vládní úřad a jedná letecká společnost: „Jste blázni, nedělejte to. ~~~ Vždyť ho zabijete!
We had one government agency and one company aircraft operator say, you're crazy, don't do that, you're going kill the guy.
CzechNejsou to blázni, ale jsou nuceni tyto hodiny odpracovat a byli postaveni do situace, kdy musí odpracovat hodiny navíc.
They are not crazy, but are of course being forced to work those hours, and have been put in a position where they have to work additional hours.