česko-anglicko překlad pro "bipolární"

CS

"bipolární" anglický překlad

volume_up
bipolární {příd. jm.}
EN
CS

bipolární {přídavné jméno}

volume_up
bipolární (také: dvoupólový)
Vědli jste, že bipolární poruše se přezdívá porucha ředitelů?
Do you know that bipolar disorder is nicknamed the CEO disease?
Porucha pozornosti, bipolární porucha.
Attention deficit disorder, bipolar disorder.
Můj osobní názor je, že se od doby, kdy selhal bipolární bezpečnostní systém, základní povaha NATO vůbec nezměnila.
My own view is that NATO's fundamental nature has not changed at all, ever since the bipolar security system failed.

Příklady použití pro "bipolární" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVědli jste, že bipolární poruše se přezdívá porucha ředitelů?
Do you know that bipolar disorder is nicknamed the CEO disease?
CzechMůj osobní názor je, že se od doby, kdy selhal bipolární bezpečnostní systém, základní povaha NATO vůbec nezměnila.
My own view is that NATO's fundamental nature has not changed at all, ever since the bipolar security system failed.
CzechPorucha pozornosti, bipolární porucha.
Attention deficit disorder, bipolar disorder.
CzechBipolární tranzistor s izolovaným hradlem
CzechPane předsedající, baronko Ashtonová, Henry Kissinger definoval svět své doby jako vojensky bipolární, hospodářsky unipolární a politicky zmatený.
Mr President, Baroness Ashton, Henry Kissinger defined the world of his time as militarily bipolar, economically unipolar and politically confused.