česko-anglicko překlad pro "biometrie"

CS

"biometrie" anglický překlad

EN

"biometry" český překlad

volume_up
biometry {podstatné jméno}
CS

biometrie {ženský rod}

volume_up
biometrie
volume_up
biometrics {podstatné jméno}
Jsme proti tak rozsáhlému zavádění biometrie.
We are against such a wide introduction of biometrics.
Bezpečnostní opatření zavedená v oblasti video monitoringu, evidování a biometrie nesplňují reálné bezpečnostní potřeby žen.
The security measures implemented for video surveillance, filing or biometrics do not meet the real security needs of women.
Doufám, že biometrie, která zlepšuje spolehlivost spojitosti mezi žadatelem a průkazem, bude znamenat, že nespravedlivě bude zamítnuto méně lidí.
I hope that biometrics improving the reliability of the link between the applicant and the document will mean that fewer people get turned away unjustifiably.
biometrie
volume_up
biometry {podstatné jméno}
EN

biometry {podstatné jméno}

volume_up
biometry (také: biometrics)

Příklady použití pro "biometrie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme proti tak rozsáhlému zavádění biometrie.
We are against such a wide introduction of biometrics.
CzechBezpečnostní opatření zavedená v oblasti video monitoringu, evidování a biometrie nesplňují reálné bezpečnostní potřeby žen.
The security measures implemented for video surveillance, filing or biometrics do not meet the real security needs of women.
CzechDoufám, že biometrie, která zlepšuje spolehlivost spojitosti mezi žadatelem a průkazem, bude znamenat, že nespravedlivě bude zamítnuto méně lidí.
I hope that biometrics improving the reliability of the link between the applicant and the document will mean that fewer people get turned away unjustifiably.

Synonyma (anglicky) pro "biometry":

biometry