česko-anglicko překlad pro "biolog"

CS

"biolog" anglický překlad

EN

"biological" český překlad

volume_up
biologic {příd. jm.}
volume_up
biology {podstatné jméno}
CS

biolog {mužský rod }

volume_up
biolog (také: bioložka)
volume_up
biologist {podstatné jméno}
Biolog Lewis Wolpert tvrdí, že podivnost moderní fyziky je jen extrémní případ.
The biologist Lewis Wolpert believes that the queerness of modern physics is just an extreme example.
V budoucnosti musí buněčný biolog mluvit s fyziologem, radiologem, neurologem.
In the future, the cellular biologist must talk with the physiologist, with the radiologist, with the neurologist.
Když jsem před dvaceti lety prováděl jako biolog výzkum o ledních medvědech, nikdy jsme nenacházeli mrtvé medvědy.
When I worked on polar bears as a biologist 20 years ago, we never found dead bears.
EN

biological {příslovce}

volume_up
biological (také: biologically)
Until recently, this blood was regarded as biological waste.
Tato krev se ještě donedávna považovala za biologický odpad.
The biological factor is there because we are social animals.
Biologický faktor je to proto, že jsme společenští tvorové.
It was gestated in a regular sheep body, which actually raises an interesting biological problem.
Bylo uloženo do obyčejného těla ovce, což ale vyvolává zajímavý biologický problém.

Příklady použití pro "biolog" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBiolog Lewis Wolpert tvrdí, že podivnost moderní fyziky je jen extrémní případ.
The biologist Lewis Wolpert believes that the queerness of modern physics is just an extreme example.
CzechV budoucnosti musí buněčný biolog mluvit s fyziologem, radiologem, neurologem.
In the future, the cellular biologist must talk with the physiologist, with the radiologist, with the neurologist.
CzechKdyž jsem před dvaceti lety prováděl jako biolog výzkum o ledních medvědech, nikdy jsme nenacházeli mrtvé medvědy.
When I worked on polar bears as a biologist 20 years ago, we never found dead bears.
CzechNejsem žádný chemik či biolog, ale nemohu přehlížet dramatickým změnám klimatu, které se odehrály v posledních letech.
I'm no chemist or biologist, but I haven't been able to ignore the dramatic climate changes taking place in recent years.
CzechJe to biolog ve Veta La Palma.
CzechA tak jsme biolog korálových útesů David Obura a já vyrazili do Tarawy, a měli dvouhodinovou prezentaci o úžasných nálezech z Phoenixových ostrovů.
So David Obura, a coral reef biologist, and I went to Tarawa, and we presented for two hours on the amazing findings of the Phoenix Islands.
CzechAnil Sagdopal udělal doktorát na Caltechu a vrátil se jako molekulární biolog zpět do indického předního výzkumného institutu, TIFRu.
There was a person, Anil Sadgopal, did a Ph.D. from Caltech and returned back as a molecular biologist in India's cutting-edge research institute, the TIFR.
CzechJako evoluční biolog bych řekl toto: náš mozek se vyvinul tak, aby nám pomáhal přežít v řádech rozměrů a rychlostí, v nichž naše těla fungují.
As an evolutionary biologist, I'd say this: our brains have evolved to help us survive within the orders of magnitude of size and speed which our bodies operate at.
CzechTak vtipkoval přední světový mořský biolog Willy Kristensen ve filmu "Konec vlasce" ("The End of the Line") o decimování populací ryb ve světových oceánech.
Thus joked the world-leading marine biologist Willy Kristensen in the film 'The End of the Line' on the depletion of fish stocks in the world's oceans.
CzechČeká tam už od roku 1960, kdy Alister Hardy, mořský biolog, řekl: "Myslím, že je možné, že naši předkové byli po nějakou dobu spjati s vodním prostředím."
It had been waiting there since 1960 when Alister Hardy, a marine biologist, said, "I think what happened, perhaps our ancestors had a more aquatic existence for some of the time."

Synonyma (anglicky) pro "biological":

biological
English
biologic
English
biology