česko-anglicko překlad pro "bilión"

CS

"bilión" anglický překlad

CS

bilión {mužský rod }

volume_up
bilión
volume_up
trillion {podstatné jméno}
Existuje bilion hodin ročně účastnické hodnoty, která je k dispozici.
There are a trillion hours a year of participatory value up for grabs.
Napumpovala do bank a monopolních skupin 1 bilion EUR.
It has channelled over EUR 1 trillion to the banks and monopoly groups.
Zásadní otázkou tudíž je, odkud se ten bilion vzal.
The fundamental question is, therefore, where did that trillion come from?

Příklady použití pro "bilión" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czechsvět má více jak bilión hodin ročně volného času na práci na společných projektech.
The world has over a trillion hours a year of free time to commit to shared projects.
CzechNáš ministr financí během příštích pěti let zdvojnásobí státní dluh na 1 bilion GBP.
Our Chancellor will double the national debt to GBP 1 trillion in the next five years.
CzechPo celém světě bylo na rekapitalizaci bank vydáno více než bilion dolarů.
More than a trillion dollars has been spent on recapitalising banks across the world.
CzechExistuje mýtus, že ve vesmíru nejde udělat nic za méně než bilion dolarů a 20 let.
There's a myth that you can't do anything in space for less than a trillion dollars and 20 years.
CzechExistuje bilion hodin ročně účastnické hodnoty, která je k dispozici.
There are a trillion hours a year of participatory value up for grabs.
CzechZásadní otázkou tudíž je, odkud se ten bilion vzal.
The fundamental question is, therefore, where did that trillion come from?
CzechNapumpovala do bank a monopolních skupin 1 bilion EUR.
It has channelled over EUR 1 trillion to the banks and monopoly groups.
CzechV roce 2050 to bude více než bilion dolarů.
It will be well over a trillion dollars by 2050.
CzechMáme ten bilión hodin na každý rok.
CzechTo je téměř bilion dolarů.
CzechZemě EU přicházejí až o 1 bilion eur ročně v příjmové části rozpočtu kvůli daňovým podvodům, daňovým únikům a šedé ekonomice.
EU countries lose up to €1 trillion per year in revenue for their budgets because of tax fraud, tax evasion and the shadow economy.
CzechJe to tak, že neměli ten bilion?
CzechVláda USA a Federální rezervní fond USA doposud vyčlenily částku téměř 1 bilion USD na potlačení účinků finanční krize.
The US Government and the Federal Reserve have so far allocated a sum close to USD 1 trillion to combating the effects of the financial crisis.
Czech- (CS) Dámy a pánové, rozhodnutí summitu G 20 nalít pro boj s krizí bilion dolarů do Mezinárodního měnového fondu považuji za kontraproduktivní a škodlivé.
- (CS) Ladies and gentlemen, the decision of the G20 summit to pour billions of dollars into the IMF to combat the crisis is in my opinion counterproductive and harmful.
CzechJednostranný způsob, jakým jsme o tomto diskutovali, dosáhl svého vrcholu na nedávném summitu G20, kdy se světoví vůdci chlubili, jak nalili bilion dolarů do světové ekonomiky.
The one-sided way in which we discussed this reached a pinnacle at the recent G20 summit, when leaders of the world boasted of having injected a trillion dollars into the world economy.