česko-anglicko překlad pro "Bilbao"

CS

"Bilbao" anglický překlad

EN
EN

"Bilbao" český překlad

CS
CS

Bilbao {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bilbao
Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu paní Bilbao Barandicové.
For this reason, I voted in favour of Mrs Bilbao Barandica's report.
Universidad de Deusto - Bilbao
Ramón Rubial, 1 E-48009 Bilbao
EN

Bilbao {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bilbao
For this reason, I voted in favour of Mrs Bilbao Barandica's report.
Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu paní Bilbao Barandicové.
Universidad de Deusto - Bilbao
Ramón Rubial, 1 E-48009 Bilbao

Příklady použití pro "Bilbao" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu paní Bilbao Barandicové.
For this reason, I voted in favour of Mrs Bilbao Barandica's report.
CzechPodporuji myšlenku zlepšení činnosti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci založené v Bilbao (Španělsko).
I support the idea of increased activity by the European Agency for Safety and Health at Work in Bilbao (Spain).
CzechUniversidad de Deusto - Bilbao
CzechRamón Rubial, 1 E-48009 Bilbao
CzechPaní Bilbao Barandicová, toto se týkalo procesní námitky v souladu s pravidlem 140 jednacího řádu, který umožňuje, aby byl program jednání pozměněn.
Mrs Bilbao Barandica, this concerned a point of order under the terms of Rule 140 of the Rules of Procedure which allows the agenda to be changed.
CzechCílem bylo poskytnout zpravodajům (panu Gallagherovi pro kranase a paní Bilbao Barandicové pro sardele) politický mandát pro jednání s Radou.
The aim was to give the rapporteurs (Mr Gallagher on horse mackerel and Ms Bilbao Barandica on anchovy) a political mandate to negotiate with the Council.