česko-anglicko překlad pro "bezzubý"

CS

"bezzubý" anglický překlad

volume_up
bezzubý {příd. jm. m.}
CS

bezzubý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
1. generál
bezzubý
Přinejmenším se z ní již stal bezzubý tygr.
At any rate, it has already become a toothless tiger.
The pact for the euro may possibly be toothless.
Návrh Rady, který máme před sebou, je však jednoduše řečeno málo ambiciózní a bezzubý, a ve stávající podobě tudíž zcela zbytečný.
However, the Council proposal before us is quite simply too lacking in ambition and is toothless and thus redundant as it stands.
bezzubý
2. obrazně
bezzubý

Příklady použití pro "bezzubý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejedná se o bezvýznamný balíček, jak se Zelení snaží dokázat, tento balíček není bezzubý.
It is not a meaningless package as the Greens are trying to make out; it is a package with teeth.
CzechPřinejmenším se z ní již stal bezzubý tygr.
At any rate, it has already become a toothless tiger.
CzechPakt pro euro možná bude bezzubý.
The pact for the euro may possibly be toothless.
CzechMusím tudíž vyjádřit nesouhlas s názorem pana poslance Lambsdorffa, že až na hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou je celý balíček bezzubý.
So, I have to disagree with Mr Lambsdorff's opinion that the whole package has only one tooth, namely reverse QMV.
CzechNávrh Rady, který máme před sebou, je však jednoduše řečeno málo ambiciózní a bezzubý, a ve stávající podobě tudíž zcela zbytečný.
However, the Council proposal before us is quite simply too lacking in ambition and is toothless and thus redundant as it stands.
CzechPotřebujeme zacílený Pakt o stabilitě a růstu, který bude sledovat nejen kritérium deficitu, ale i dluh: pakt, který opravdu nebude bezzubý a bude dodržován.
We need a Stability and Growth Pact that is targeted, not only regarding the deficit criterion but also on debt: a pact that has real teeth and is respected.
CzechJednoduše řečeno, buď bude mít Pakt o stabilitě a růstu tento podivný technický prvek, o němž jsem právě hovořil, a pak nebude bezzubý, anebo ho prostě mít nebude.
To put it plainly, either the Stability and Growth Pact has this strange technical element that I have just mentioned, and then the Stability and Growth Pact will have teeth, or else it does not.
CzechTo je podle mě skutečně bezzubý přístup a předložil jsem proto pozměňovací návrh, který tuto okupaci odsuzuje a Turecku nařizuje stáhnout své jednotky z Kypru, a to okamžitě.
This, to me, is really weak-fisted behaviour, and I have therefore tabled an amendment that condemns this occupation and orders Turkey to withdraw its troops from Cyprus, and to do so immediately.