česko-anglicko překlad pro "bezvýsledně"

CS

"bezvýsledně" anglický překlad

CS

bezvýsledně {příslovce}

volume_up
bezvýsledně (také: neplodně)
bezvýsledně
bezvýsledně (také: zbytečně)

Příklady použití pro "bezvýsledně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDo dnešního dne byl velice rozšířen pocit beztrestnosti, protože v mnoha případech končí jakékoliv sankce bezvýsledně.
To date, there has been a widespread feeling of impunity, as in most cases any sanctions end up not having any effect.
CzechOd rozpadu Jugoslávie v roce 1992 byly učiněny pokusy vytvořit jednotný stát mimo Bosnu a Hercegovinu, ale bezvýsledně.
Since Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to make a united state out of Bosnia-Herzegovina, but to no avail.
CzechVšechny finanční prostředky, které měly být použity na nákup lékařského vybavení a na výstavbu specializovaných nemocnic, tedy byly ve skutečnosti vynaloženy bezvýsledně.
In fact, all the funds that were supposed to be spent on the purchase of medical equipment and the construction of specialised hospitals were spent in vain.
CzechObě země záležitost zabaveného thráckého majetku projednávaly při četných příležitostech, i na té nejvyšší úrovni a v pracovních skupinách, ale bezvýsledně.
The issue of the seized Thracian property has been discussed on numerous occasions by both countries, including at the highest level and in working groups, but without any result.