česko-anglicko překlad pro "bezpečnost letectví"

CS

"bezpečnost letectví" anglický překlad

volume_up
bezpečnost letectví {ž}
CS

bezpečnost letectví {ženský rod}

volume_up
bezpečnost letectví
Souhlasím s tím, že zpráva vítá spolupráci úřadů EU a USA zodpovědných za bezpečnost letectví.
I agree with the report's welcoming of cooperation between the EU and US authorities responsible for aviation security.
Bezpečnost letectví tedy musí být zaručena všemi vhodnými prostředky, a to v plném souladu se základními právy.
Aviation security must therefore be guaranteed by all appropriate means, in full compliance with fundamental rights.
Rád bych zdůraznil, že stávající normy EU pro bezpečnost letectví byly dne 25. prosince na letišti Schiphol v Amsterdamu uplatněny správně .
I would like to stress that existing EU standards on aviation security were correctly implemented on 25 December at Amsterdam Schiphol airport.

Příklady použití pro "bezpečnost letectví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJedná se proto o začátek nové éry pro Agenturu pro bezpečnost letectví.
This is therefore the start of a new phase for the Aviation Safety Agency.
CzechZ těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.
That is why I voted for the report on the European Aviation Safety Agency.
CzechUdělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (
31. 2006 discharge: European Aviation Safety Agency (
CzechNové normy vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví musí být v souladu s těmi, které již existují.
The new specifications issued by EASA must integrate with the existing ones.
CzechUdělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (
2007 discharge: European Aviation Safety Agency (
CzechPředmět: Postupy hodnocení letecké způsobilosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví
Subject: EASA airworthiness assessment procedures
CzechVítám cíle této zprávy, kterými jsou větší bezpečnost a účinnost civilního letectví pro všechny zúčastněné.
I commend the aims of this report to make aviation safer and more efficient for all involved.
CzechEvropská agentura pro bezpečnost letectví to musí znovu zvážit.
The European Aviation Safety Agency must think again.
Czech(RO) Pokračuji za předpokladu, že je bezpečnost cestujících v odvětví letectví životně důležitá.
(RO) I am proceeding on the assumption that passenger security in the aviation industry is vitally important.
CzechOtázka, kterou jsme řešili, je bezpečnost civilního letectví.
The issue at stake is the security of civil aviation.
CzechAbsolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
2008 discharge: European Aviation Safety Agency
CzechAbsolutorium 2009: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (
2009 discharge: European Aviation Safety Agency (
CzechVytvoření Evropské agentury pro bezpečnost letectví znamená v podstatě další "krok" tímto směrem.
Essentially, the establishment of the European Aviation Safety Agency signifies another 'step' in that direction.
CzechBezpečnost civilního letectví čelila v posledních letech skutečným, strašným a nevídaným problémem.
in writing. - (PT) Civil aviation security has faced real, deadly and unprecedented challenges in recent years.
CzechEvropská agentura pro bezpečnost letectví pochopitelně zůstává v kontaktu s dánskými orgány kvůli vyjasnění situace.
The EASA remains in contact with the Danish authorities in an attempt to clarify this question.
CzechSouhlasím s tím, že zpráva vítá spolupráci úřadů EU a USA zodpovědných za bezpečnost letectví.
I agree with the report's welcoming of cooperation between the EU and US authorities responsible for aviation security.
CzechÚkolem Evropské agentury pro bezpečnost letectví je pochopitelně zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti.
The task of the European Aviation Safety Agency is, of course, to ensure the highest possible level of safety.
CzechJde o bezpečnost letectví pro evropské cestující.
This is about aviation safety for European passengers.
CzechBezpečnost letectví tedy musí být zaručena všemi vhodnými prostředky, a to v plném souladu se základními právy.
Aviation security must therefore be guaranteed by all appropriate means, in full compliance with fundamental rights.
CzechEvropská agentura pro bezpečnost letectví (rozprava)

Podobné překlady pro "bezpečnost letectví" anglicky

letectví podstatné jméno
bezpečnost podstatné jméno
bezpečnost a ochrana zdraví podstatné jméno
bezpečnost ve fázi podstatné jméno