česko-anglicko překlad pro "bezpečnost"

CS

"bezpečnost" anglický překlad

CS

bezpečnost {ženský rod}

volume_up
Jedná se o bezpečnostní specialisty pověřené ministerstvem pro vnitřní bezpečnost.
These are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
Nejde totiž pouze o bezpečnost států; jde také o bezpečnost lidí.
It is not just about the security of states; it is about the security of people also.
Představuje stabilitu a bezpečnost, v tomto případě ve středomořském regionu.
It stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
bezpečnost (také: bezpečí, jistota)
volume_up
safety {podstatné jméno}
Bezpečnost reaktorů umístěných v těchto zemích má přímý vliv na bezpečnost občanů Evropy.
The safety of reactors located in these states directly affects the safety of European citizens.
Zpráva významným způsobem zlepšuje bezpečnost a spolehlivost vnitřního trhu.
The report significantly improves safety and reliability in the internal market.
Inovace v automobilovém průmyslu neznamená jen bezpečnost automobilů, ale i bezpečnost lidí.
Innovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.

Příklady použití pro "bezpečnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMy zde v Evropském parlamentu jsme železniční bezpečnost vždy brali velmi vážně.
We here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
CzechNa druhé straně si však musíme uvědomit, že finanční bezpečnost také něco stojí.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
CzechSvoboda jako hodnota a bezpečnost jako nástroj jsou pro evropský projekt zásadní.
Freedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
CzechV civilizované společnosti musíme postavit bezpečnost našich dětí na první místo.
In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
CzechDalší základnou pevné a stabilní spolupráce je energetická a jaderná bezpečnost.
Energy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
CzechŽeny, mír a bezpečnost jsou oblasti, jimž je třeba věnovat maximální pozornost.
Women, peace and security are areas which should be given the utmost attention.
CzechLidé, kteří jsou odpovědní za bezpečnost, odvedli za poslední roky dobrou práci.
The people who are responsible for security have done a good job over recent years.
CzechJedná se o bezpečnostní specialisty pověřené ministerstvem pro vnitřní bezpečnost.
These are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
CzechKoneckonců, bezpečnost není luxusem nebo hezkým přídavkem, ani zde a ani v Číně.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
CzechMožná proto, že existuje 27 různých vysvětlení toho, co bezpečnost dodávek znamená.
Maybe it is because there are 27 interpretations of what energy security means.
CzechZnamená nižší ceny energií, nikoli naopak, a zlepšuje energetickou bezpečnost.
It means lower energy bills, not higher ones, and it improves energy security.
CzechBezpečnost poptávky a nabídky v oblasti energetiky je klíčovým prvkem našich vztahů.
The security of energy supply and demand is a key component of our relationship.
CzechZpráva významným způsobem zlepšuje bezpečnost a spolehlivost vnitřního trhu.
The report significantly improves safety and reliability in the internal market.
CzechPodle mého skromného názoru se nedostává něčeho jiného - a tím něčím je bezpečnost.
In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.
CzechNesmíme bránit či zamezovat novým věcem, ale musíme zajistit jejich bezpečnost.
We must not impede or prevent new things, but we must guarantee that they are safe.
CzechJak vlády, tak společnosti mají povinnost zajistit větší bezpečnost výrobků.
It is a duty of both governments and companies to ensure greater product safety.
CzechEvropa musí dále diverzifikovat své zdroje energie a zlepšit bezpečnost dodávek.
Europe in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
CzechPředstavuje stabilitu a bezpečnost, v tomto případě ve středomořském regionu.
It stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
CzechPro uhelný průmysl je důležité zajistit bezpečnost při práci a zdravotní podmínky.
It is important for the coal industry to provide work safety and health conditions.
CzechBezpečnost je podle nás pouze nástroj k dosažení svobody, není jejím soupeřem.
Security, to us, is only a tool for reaching freedom; it is not its opponent.