česko-anglicko překlad pro "bezpečí"

CS

"bezpečí" anglický překlad

CS

bezpečí {střední rod}

volume_up
Především musíme zajistit maximální úroveň zabezpečení a bezpečí občanů.
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.
Jenom společně můžeme splnit sliby bezpečí a prosperity dané našim občanům.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Takže naši spotřebitelé jsou ukolébáni do falešného pocitu bezpečí.
So our consumers are lulled into a false sense of security.
bezpečí (také: bezpečnost, jistota)
volume_up
safety {podstatné jméno}
Především musíme zajistit maximální úroveň zabezpečení a bezpečí občanů.
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.
Stejně tak jsou na internetu žhavým tématem otázky týkající se veřejného bezpečí.
Similarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
Musíme udělat vše proto, aby bezpečí evropských občanů nebylo ohroženo.
We must do everything possible to ensure that the safety of European citizens is not in danger.
volume_up
shelter {podstatné jméno}
bezpečí
volume_up
safeness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bezpečí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDala bych si ohromný pozor, abych na její cestu rozesela více lásky a bezpečí.
I would have been so careful to scatter her path with more love and more security.
CzechStejně tak jsou na internetu žhavým tématem otázky týkající se veřejného bezpečí.
Similarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
CzechRozhodneme-li se pro změnu, máme k tomu širší základ, jsme tedy mnohem více v bezpečí.
When we make a change, we have a much broader basis for it, so we are much safer.
CzechPomoci jim dostat se do bezpečí, zejména do Egypta, rovněž bylo jednou z priorit.
Helping them to get to safety, mostly in Egypt, has also been a priority.
CzechJenom společně můžeme splnit sliby bezpečí a prosperity dané našim občanům.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Czech(HU) Můžeme si všimnout, že krize podkopala pocit bezpečí mnoha evropských občanů.
(HU) We can see that the crisis has undermined many European citizens' sense of security.
CzechPředevším musíme zajistit maximální úroveň zabezpečení a bezpečí občanů.
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.
CzechRodinný život často ztrácí svou podstatu, jíž je poskytovat pocit jistoty a bezpečí.
Family life often loses its meaning, which is to provide a sense of safety and security.
CzechDo dnešního dne uprchlo ze země do bezpečí 740 000 muslimských pracovníků.
As of today, 740 000 Muslim migrant workers have left the country in search of safety.
CzechToto je tedy první ujištění, které bychom jim měli dát: že jejich úspory jsou v bezpečí.
So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
CzechBude chráněno a v bezpečí, nebo bude muset čelit hrozbám a nebezpečí?
Will it be safe and protected, or will it face constant dangers and threats?
CzechTakže, pokud se díváme na bezpečí z ekonomického hlediska, jde o směnný obchod.
So if you look at security from economic terms, it's a trade-off.
CzechKlid a pocit bezpečí 18 000 obyvatel zajišťuje 26 strážníků Městské policie.
The peace and security of its 18,000 inhabitants is guarded by 26 Municipal Police officers.
Czech(video) ♪ Na mé podušce ♪ ♪ v bezpečí lože ♪ To je Georgie z Anglie.
(Video) Soprano: ♫ Upon my pillow ♫ ♫ Safe in bed ♫ EW: That's Georgie from England.
CzechJe to klíčová složka boje za udržení našeho bezpečí nejen ve vzduchu, ale i na zemi.
It is a key component in the battle to keep us safe, not just in the air, but on the ground.
CzechNejdůležitější je, aby lidé zůstali v bezpečí - v tomto ohledu se musí Evropa ujmout vůdčí úlohy.
The imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
CzechNáš model bezpečí kolem elektřiny je něco, do čeho jsme se narodili.
Our model of security around electricity is something we were born into.
CzechNaše děti jsou naše budoucnost, proto musíme věnovat obzvláštní pozornost jejich bezpečí.
Our children are our future; therefore we have to pay particular attention to their safety.
CzechNyní je naší povinností zajistit, aby tento pocit bezpečí již nebyl nadále falešný.
It is now our responsibility to ensure that that sense of security does not continue to be false.
CzechProto pacienti potřebují více koordinace, více bezpečí a jasnosti.
This is why patients need more coordination, more safety and more clarity.