česko-anglicko překlad pro "bezohledně"

CS

"bezohledně" anglický překlad

CS

bezohledně {příslovce}

volume_up
bezohledně (také: bezcitně, nemilosrdně)
Většina zaměstnavatelů pak situaci bezohledně zneužívala.
The majority of employers ruthlessly exploited the situation.
Kvalitní cukr patřil k naší pýše a tuto pýchu nám Evropská unie bezohledně vzala.
High-quality sugar was something we used to be proud of but the European Union ruthlessly took this pride away from us.
Nesmíme dopustit, aby byl vyvolán dojem, že celé odvětví mobilní telefonie bezohledně vykořisťuje spotřebitele.
We must not allow the perception to be conveyed that the mobile phone sector ruthlessly exploits consumers.
bezohledně (také: bez ohledu, bez ohledu na, přesto)
V takové situaci nemůžeme bezohledně pokračovat v rozšiřování správy EU.
In such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
bezohledně
bezohledně (také: netaktně)
bezohledně (také: nezodpovědně)
bezohledně

Příklady použití pro "bezohledně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV takové situaci nemůžeme bezohledně pokračovat v rozšiřování správy EU.
In such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
CzechZpráva paní Buitenwegové překračuje bezohledně tyto limity v každém směru.
The Buitenweg report rides roughshod over these limits in every respect.
Czech(Potlesk) Nejen British Petroleum British Petroleum pracovalo velmi nedbale a bezohledně, protože mohlo.
(Applause) Not just B.P. B.P. operated very sloppily and very recklessly because they could.
CzechTento základní předpoklad nevyčerpatelnosti nás vede k tomu, že bezohledně riskujeme.
It is this underlying assumption of limitlessness that makes it possible to take the reckless risks that we do.
CzechKvalitní cukr patřil k naší pýše a tuto pýchu nám Evropská unie bezohledně vzala.
High-quality sugar was something we used to be proud of but the European Union ruthlessly took this pride away from us.
CzechVětšina zaměstnavatelů pak situaci bezohledně zneužívala.
The majority of employers ruthlessly exploited the situation.
CzechEvropa se nemůže obrátit zády ke svým závazkům vůči zemím, které byly v minulosti bezohledně vykořisťovány.
Europe cannot turn its back on its commitments to countries that once were recklessly exploited.
CzechNemáš právo bezohledně ničit a odpovídat za smrt a likvidaci nevinných civilistů.
You do not have the right to practise wanton destruction and to be the delivery body of death and destruction on innocent civilians.
CzechNesmíme dopustit, aby byl vyvolán dojem, že celé odvětví mobilní telefonie bezohledně vykořisťuje spotřebitele.
We must not allow the perception to be conveyed that the mobile phone sector ruthlessly exploits consumers.
CzechProč jelo dotyčné vozidlo tak bezohledně a proč tak neuvěřitelně překročilo povolenou rychlost?
Why was the vehicle in question being driven in such a reckless manner, and why was the speed limit exceeded so dramatically?
CzechKdyž ohýbáte pravidla a improvizujete jen abyste pomohli sami sobě, neděláte nic jiného, než bezohledně manipulujete ostatními.
If you are a rule-bender and an improviser mostly to serve yourself, what you get is ruthless manipulation of other people.
CzechMoratorium, které nařídil íránský nejvyšší soudce, Ajatolláh Šahrúdí, na vykonávání poprav mladistvých, jeho vlastní soudci bezohledně porušují.
The moratorium decreed by Iran's Chief Judiciary, Ayatollah Shahroudi, on youth executions is blatantly violated by his own judges.
CzechSouhlasím i s panem Favou v tom, že Evropa by měla zaujmout pevný postoj vůči zaměstnavatelům, kteří bezohledně zneužívají své pracovníky.
I am also in agreement with Mr Fava when he says that Europe should take a firm stance towards those employers who unscrupulously exploit their workers.
CzechTímto tribunál bezohledně porušuje principy dodržování základních práv a lidských práv, které vyhlásila samotná Evropská unie.
This Tribunal is therefore blatantly violating the very principles that have been declared by the European Union, namely respect for fundamental freedoms and human rights.
CzechVyznívá spíše skepticky vůči myšlenkám obsaženým v zelené knize a za hlavní problém považuje "notorické" dlužníky, kteří se chovají zcela bezohledně.
The report is rather sceptical of the ideas put forward in the green paper, believing that the main problem is that of recalcitrant debtors who are unscrupulous.
CzechAvšak jakmile se na Západě objeví nějaká novinka, Čína zcela bezohledně a bez sebemenšího studu tento výrobek okopíruje a vyrábí za zlomek ceny.
However, as soon as a novel improvement is developed in the West, China quite ruthlessly and without any shame copies the product and produces it at a fraction of the price.
CzechMořské zdroje byly využívány bezohledně, ekosystém je vyčerpaný, a tím, jak zacházíme s mořským prostředím, si uřezáváme větev, na které sedíme.
Marine resources have been used relentlessly, the ecosystem is being exhausted, and we have been treating the marine environment as if we are sawing off the branch we are sitting on.