česko-anglicko překlad pro "beznaděj"

CS

"beznaděj" anglický překlad

EN
CS

beznaděj {ženský rod}

volume_up
beznaděj (také: zoufalství)
volume_up
despair {podstatné jméno}
Mnozí poukazují na rostoucí nedostatek bezpečnosti, rostoucí beznaděj mezi lidmi, kteří přežili zemětřesení, a strašlivý nedostatek potravin a ošacení.
Many point to the increasing insecurity, the growing despair among those who survived the quake, and the appalling lack of food and clothing.

Příklady použití pro "beznaděj" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe tragické, že chudoba a beznaděj nutí lidi prodávat své orgány.
It is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
CzechA příliš dlouho zažívaly tyto děti a jejich rodiče zbytečnou frustraci a beznaděj.
And for too long, these children and their parents have suffered undue frustration and desperation.
CzechMáme tu bezmocnost a beznaděj, kterou jsme možná sdíleli.
We have that helplessness and hopelessness that we perhaps shared.
CzechKde je beznaděj, tam dojde k násilí.
Where there is hopelessness, there will be violence.
CzechZejména když procházíme těžkými situacemi nebo pociťujeme beznaděj, víra nám dodává vnitřní sílu a naději.
Particularly when we are passing through difficult situations or hopelessness, faith provides us with inner strength and hope.
CzechČernouhelná beznaděj je ještě posílena tím, že Parlament chce platnost pravidel pro podporu prodloužit až do roku 2018.
The coalblack gloom is intensified by the fact that Parliament wants the rules on aid to be extended all the way to 2018.
CzechV řadě dnešních vystoupení je patrná beznaděj, bylo by však nesprávné vyslat špatný signál a tyto ambice zhatit.
It would send the wrong message - in the desperation that may be perceptible in a number of speeches here - to diminish this ambition.
CzechMnozí poukazují na rostoucí nedostatek bezpečnosti, rostoucí beznaděj mezi lidmi, kteří přežili zemětřesení, a strašlivý nedostatek potravin a ošacení.
Many point to the increasing insecurity, the growing despair among those who survived the quake, and the appalling lack of food and clothing.
CzechMezi lidmi, s nimiž jsme se setkali v oblastech, které jsme navštívili v Hebronu, východním Jeruzalému a Ramalláhu, jsme viděli všeobecnou skleslost a beznaděj.
We found widespread despondency and hopelessness amongst the people we met and in the areas we visited in Hebron, East Jerusalem and Ramallah.