česko-anglicko překlad pro "bezmocný"

CS

"bezmocný" anglický překlad

volume_up
bezmocný {příd. jm. m.}
CS

bezmocný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bezmocný
Zaprvé, tato hlasování jednoduše dokládají, jak je tento Parlament ve skutečnosti bezmocný.
First of all, these votes simply illustrate how powerless this Parliament really is.
I někdo tak silný a nadaný jako vy bude bezmocný, když bude sám čelit této krizi.
Even somebody as strong and as talented as you will be powerless to face this financial crisis alone.
Hlasoval jsem pro ni, protože bez ohledu na velikost, každý stát je bezmocný vůči vyšší moci.
I voted in favour of it because, regardless of its size, every state is powerless in the face of vis maior.
bezmocný (také: bezradný)
bezmocný (také: impotentní, neschopný)
bezmocný (také: s prázdnýma rukama)

Příklady použití pro "bezmocný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZaprvé, tato hlasování jednoduše dokládají, jak je tento Parlament ve skutečnosti bezmocný.
First of all, these votes simply illustrate how powerless this Parliament really is.
CzechI někdo tak silný a nadaný jako vy bude bezmocný, když bude sám čelit této krizi.
Even somebody as strong and as talented as you will be powerless to face this financial crisis alone.
CzechHlasoval jsem pro ni, protože bez ohledu na velikost, každý stát je bezmocný vůči vyšší moci.
I voted in favour of it because, regardless of its size, every state is powerless in the face of vis maior.
CzechOvšem i ten nejlepší úřad pro boj proti podvodům zůstane bezmocný, jestliže mu členské státy nebudou poskytovat žádné informace.
Yet even the best anti-fraud authority is powerless if the Member States fail to provide any information.
CzechProtože jsem přišel o čelist, nemohu vytvořit těsnění, a proto je můj jazyk a celý zbytek ústrojí řeči úplně bezmocný."
Because I had lost my jaw, I could no longer form a seal, and therefore my tongue and all of my other vocal equipment was rendered powerless.
CzechJde o nesmírnou tragédii, v níž se zcela zřetelně a s překvapivou věcností ukazuje, jak je člověk bezmocný ve střetu s neúprosnou silou přírody.
An endless tragedy in which man's limitations are made most apparent and surprisingly relevant when confronted with the relentless force of nature.
CzechBez těchto dohod se budou, pane předsedající, tyto mořské hřbitovy ještě dlouho plnit, a to i přes křehký a bezmocný nával našeho soucitu.
Without these agreements, Mr President, the cemeteries of the sea are going to keep filling up for a long time to come, despite our flimsy and powerless bursts of compassion.